Paní Ladu jsme navštívili doma, kde má zařízeno celé, dá se říci, stereostudio, ve kterém se věnuje svému koníčku. A proč stereo? Protože jsou na to dvě – paní Ladu podporuje ještě její nejlepší kamarádka, paní Vlasta Klepánková.

Žena-in: Jaké tipy byste mohla čtenářkám našeho webu doporučit?
Paní Lada: No, především jim musím vzkázat, že když jsme to tady s Vlastičkou dělaly postaru, bez vybavení, tak nás tedy ukrutně bolely lokty. To jsme vyřešily tady těmito pěknými, vkusnými polštářky, které doplňují interiér studia.

Žena-in: A co technika? Používáte nějaké zvláštní technické vybavení?
Paní Lada: Tak, obyčejně mi stačí běžné brýle, k dalekohledu, či dokonce k periskopu sáhneme tady s Vlastičkou jen výjimečně.

Žena-in: Máte pro svou práci nějaký speciální postup?
Paní Lada: Ano, máme svou vlastní technologii, pracujeme ve dvojici, většinou jedna z nás provádí vlastní pozorování a druhá zapisuje výsledky. Samozřejmě se může stát, že pozorování je tak zajímavé, že tady Vlasta úplně přestane psát a jde pozorovat také.

Žena-in: A teď to nejdůležitější – provádíte četná vědecká pozorování, kompilujete jejich výsledky, srovnáváte hodnoty dosažené v určitých obdobích – a jaké má váš výzkum praktické využití, jak šíříte výsledky své práce?
Paní Lada: Tak pochopitelně tady s Vlastou nepracujeme tolik hodin denně nadarmo, o výsledky svých pozorování se rády podělíme, většinou při nákupech nebo na schodech v domě, tam máme zvláštní zpravodajku Jiřinku Drbavejch, ona stoprocentně spolehlivě výsledky naší práce rozšíří, kam je třeba. Někdy jsou naše pozorování natolik závažná, že jsme povinny sdělit je i na jiných místech, to děláme většinou písemnou formou, ale pod tyto vědecké zprávy se z vrozené skromnosti nepodepisujeme.

S paní Ladou a její spolupracovnicí paní Vlastou jsme se rozloučily právě ve chvíli, kdy pod okny prošel pan Novák z prvního a obě výzkumnice musely neprodleně zahájit pozorování.

S paní Ladou Koukalovou hovořila