Někteří majitelé psů se domnívají, že dělají pro své čtyřnohé přátele to nejlepší, když se je snaží nenechávat doma samotné, nýbrž je neustále vláčí s sebou. Ale měli bychom být natolik soudní a vcítit se do psa, abychom tuto snahu nepřeháněli. Konkrétně mám na mysli ty více či méně trpělivé čekatele u vchodů do obchodů. Zvláště v deštivém, chladném, sychravém, sněhovém, či naopak parném počasí považuji osobně toto chování za velice nezodpovědné a vůči psovi bezohledné.
Dokážu pochopit myšlenkový pochod takovéhoto majitele: „Zabiju dvě mouchy jednou ranou, prostě si nakoupím a ještě vyvenčím psa…", ale v žádném případě jej neschvaluji. Pes uvázaný venku je vystaven rozmarům počasí po delší dobu, neboť nákup většinou netrvá jen pár minut. Nejenže může nastydnout, ale také musí „čichat" výfukové plyny, neboť jeho velikost odpovídá výškovému nastavení výfuků. V případě psů ponechaných bez košíků rovněž nikdo nemá jistotu, zda-li si nekousnou do chodce, který se jim z nějakých důvodů znelíbí, buď že je obtěžuje laskáním, nebo naopak provokuje a dráždí. Na psy, kteří mají mnohem citlivější čich, než my lidé, mohou také neblaze působit i různé voňavky a parfémy a další pachy. Tito psi rovněž svým kňučením či štěkáním zbytečně popuzují ostatní lidi. Pokud jsou dokonce jen tak ponecháni na volno, mohou svým stáním mezi dveřmi obtěžovat procházející návštěvníky obchodu.
Nehledě na to, že někteří takto ponechaní psi před obchodem vykonávají svou „potřebu", nebo jen poslušni svých pudů „značkují". Tímto chováním nezodpovědní majitelé psů zbytečně popuzují ty lidi, kterým psi ve městech vadí, a tím jim také poskytují pádné argumenty proti jejich chovu v tomto prostředí. Buďme tedy ohleduplní k sobě navzájem i ke svým psím miláčkům a nechme po dobu nákupů psa raději doma. Po návratu z obchodů si společné procházky více užijete a psovi jistě uděláte větší radost.
Reklama