Kdysi dávno, v ranných dobách východních civilizací, se jeden buddhistický kněz rozhodl, že bude meditovat tak intenzivně, že nebude přerušovat své rozjímání natolik zbytečnou a neužitečnou věcí, jako je spánek. Zradila ho jeho oční víčka, která se zmožena únavou začala sama zavírat. Rozhněvaný kněz v rozhořčení, že nemůže dostát tomu, co si předsevzal, je prostě odřízl. Když oční víčka dopadla na zem, vyrostl na místě, kde se dotkla země, čajový keř.
Tato legenda, spíš trochu dramatická než věrohodná, napovídá, že čaj nám byl dán především pro svou dokonalou schopnost nás osvěžit. Podle jiné, již poměrně věrohodné legendy, objevil čaj jako nápoj před 5000 lety čínský panovník Šen Nong. Byl to nadaný vládce, vědec a obdivovatel umění. Jeho edikty, kromě jiného přikazovaly vodu z hygienických důvodů před pitím převařovat. Za jednoho letního dne, kdy císař se svým dvorem cestoval po odlehlých oblastech své říše, se zastavili k odpočinku. Podle císařova nařízení začalo služebnictvo vařit vodu, aby se dvořané mohli napít. Vtom se to stalo. Několik suchých listů z okolních keřů spadlo do vody a obarvilo ji do hnědého odstínu. Vědecky zaměřeného císaře zaujala tekutina natolik, že se rozhodl ji prozkoumat. Když ji ochutnal, zjistil ke svému překvapení, že je velmi chutná a osvěžující. To vše se stalo v roce 2737 před naším letopočtem.
Tolik tedy legendy. Další vítěznou cestu čaje z východu na západ již můžeme vystopovat historicky doložitelnými fakty. Podívejme se na jejich stručný přehled.

Rok 780 - V Číně se objevuje první kniha o čaji. Pojednává o místech původního výskytu, zabývá se již rozdělením čaje na různé druhy a věnuje se jejich charakteristice. Popisuje způsob přípravy nápoje a jeho účinky na lidský organismus.

Rok 805 - V tomto roce přináší jeden buddhistický kněz čaj do Japonska. Staletá tradice tohoto nápoje v obou zemích dovedla jeho přípravu, pití čaje a jeho společenský a kulturní význam na velmi vysokou úroveň. Ve stejné době se první zmínky o čaji dostávají i do Evropy. Jsou to však velice neúplné a nepřesné informace. V Evropě zatím nikdo netuší, co to vlastně ten čaj je a k čemu je dobrý.

Rok 1560 - Portugalský jezuita Jasper de Crus jako první z Evropanů poprvé ochutnává čaj a podává o tom písemné svědectví.

Rok 1606 - První čaj se konečně dostává do Evropy. Byly to nejprve portugalské obchodní lodě, které přivezly náklad do Lisabonu. Za nimi následovaly lodě holandské, které vozily čaj také do Francie a severských zemí.

Rok 1618 - Rusko se poprvé seznamuje s čajem. Několik beden čajových listů tehdy daroval tehdejšímu carovi čínský velvyslanec v Moskvě.

1652 – 1654 - Teprve nyní se čaj dostává do Anglie. Ta byla totiž až třetí tehdejší mocností, která zahájila lodní obchod s Čínou. Thomas Garvey začíná jako první prodávat v Londýně čaj a již v té době připomíná léčebné účinky pravého čaje. V polovině 17. století jsou na prvním místě ve spotřebě čaje Holandsko a Francie.

Rok 1680 - Poprvé se objevuje zmínka o přidávání mléka do čaje.

Kolem roku 1690 - Do Číny začínají putovat první karavany. Vzniká slavná velbloudí obchodní cesta, která kromě dalšího zboží dopravuje čaj přes Rusko. Každá z cest trvá více než 16 měsíců a pro dopravu zboží používá 200 - 300 velbloudů. V té době si v Rusku mohli dopřát čaj jen velmi bohatí lidé. Silný, horký a povzbuzující čaj se stává ruským národním nápojem teprve po smrti Kateřiny Veliké, kdy jeho cena klesla a stal se dostupnějším.

Rok 1850 - Holanďané začínají obchodovat s Amerikou. K holandským kolonistům usídleným kolem New Amsterodamu, dnes New Yorku, přivezl první čaj Peter Stuyvesand. V té době tito holandští usedlíci měli větší spotřebu čaje než celá Anglie. Teprve později čaj v Anglii natolik zdomácněl, že vytlačil pivo jako národní nápoj a ovládl tuto zemi natolik, že pověstný „čaj o páté“ si nedovolil vynechat žádný slušný Angličan.

Rok 1885 - V Chřibské u Rumburka v Čechách byla založena firma Josef Horn a spol., která jako první u nás začala dovážet a balit čaj.

Rok 1900 - Transsibiřská magistrála, která byla v tomto roce postavena, zlevnila čaj natolik, že i po Říjnové revoluci, která zásadním způsobem změnila poměry v Rusku, zůstal čaj (vedle vodky) typickým národním nápojem Rusů.

Rok 1992 - Nově založená firma Al-Namura přiváží poprvé do Prahy čaj renomované společnosti AHMAD TEA LONDON, s vírou, že kvalita, cenová dostupnost a v neposlední řadě výborná chuť těchto čajů způsobí, že se tento 5000 let starý nápoj zabydlí natrvalo ve většině našich domácností.