Stejně jako u všech "kriminálních" činů je lépe těmto deliktům zabránit, nežli hříšníky později pracně převychovávat. Tedy i zde platí, že účinnou prevencí předcházíme možnému negativnímu chování psa.
Podobně jako při výchově malých dětí, které zpočátku neberou naše rady, ba ani výhrůžky, natožpak zákazy vážně, neboť jim ještě nedokáží správně porozumět, přistoupíme k úpravám bytu, nebo respektive pouze těch jeho prostor, kam pes smí. Jednoduše řečeno, snažíme se, aby pes na žádné pokrmy nedosáhl a důsledně dbáme, abychom ani žádné potraviny nenechávali někde volně ležet. To ku příkladu znamená, že tašku s nákupem okamžitě po svém návratu domů rozebereme a věci z ní uklidíme. Musíme uklidit do bezpečí i potraviny zdánlivě nevyhlížející jako něco k jídlu, např. různé těstoviny či sušenky zabalené v obalech, kartonech, krabičkách či krabicích apod., neboť pes má daleko citlivější čich a lehce jejich obsah svým smyslem odhalí.
Pes, který neodolá pokušení něco jen tak se povalujícího rychle schlamstnout, totiž v pravém smyslu vlastně ani zlodějem není. On se jen chová pudově a shání si sám potravu. Avšak zatímco některým psů bohatě postačí námi předložená miska, někteří prostě nemohou pokušení odolat a dokonce jejich vynalézavost v "uloupení" nějakého toho mlsu navíc bohužel také často vede i k nějakým těm kilogramům nadváhy.
Jen cílevědomou a za všech okolností důslednou výchovou - a především zabráněním přístupu k volně ležícím potravinám - se nám podaří psa tomuto loveckému pudu obstarávání si potravy vlastnímu silami zabránit.
Reklama