Opět začíná období chřipek a jiných viróz, opět začíná doba pokašlávání, posmrkávání a přeplněných ordinací. Mnoho z vás jistě přemýšlí o tom, jak se před takovými situacemi účinně chránit. Samozřejmě hodně zmůže klasika jako ovoce a otužování, ale ani to někdy nestačí. Pokud se například stanete klientem Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, můžete své šance na podzim a zimu ve zdraví ještě zvýšit. Jejího generálního ředitele ing. Karla Šatery, MBA jsme se zeptali, co může svým klientům nabídnout.
“ZP MV ČR svým pojištěncům nabízí rozsáhlý program rozšířené péče, tedy nabídku služeb hrazených nad zákonem stanovený rozsah. V tomto programu naleznou řadu příspěvků napomáhajících prevenci před těmito chorobami. Lidský organismus má tendenci se těmto chorobám bránit sám, je-li ovšem na ně dobře připraven. Vhodnou přípravou jsou léčebně-ozdravné pobyty, které nabízíme těm nejmladším, a rozsáhlá forma vitaminizace.“

Bohužel toto nebezpečí dnes nepředstavují pouze chřipkové virózy, které nám ztrpčují život. Měsíc mine měsíc a opět tu budeme mít období klíšťat. Jak je ZP MV ČR připravena na ně?
“Dobře si uvědomujeme nebezpečí klíšťové encefalitidy, proto do svých programů každoročně zařazujeme i příspěvky na očkování proti ní. Rovněž bych rád poukázal na Haemophilus influenzae, bakterii, která má u menších dětí na svědomí záněty mozkových blan či onemocnění cest dýchacích. Náš program rozšířené péče myslí i na tento případ a nabízí pojištěncům příspěvky na přeočkování proti této bakterii, skupiny B.“

Vraťme se k první otázce, ve které jste zmínil léčebně-ozdravné pobyty pro děti a vitaminizaci. Mohl byste čtenářům tyto termíny blíže přiblížit?
“Léčebně-ozdravné pobyty jsou cíleny převážně na dětskou populaci z řad našich pojištěnců. Děti jsou podle charakteru svých zdravotních problémů rozděleny do přímořských, vysokohorských či lázeňských destinací, působících blahodárně na jejich imunitní systém. Příspěvky na vitaminy jsou poskytovány jak dětem, tak ženám v průběhu jejich těhotenství.“