V minulém článku o penzijním připojištění jsem se zaměřil na základní výhody a nevýhody této formy spoření. Pokud se, milé čtenářky, přece jen rozhodnete své volné peníze investovat i do své budoucnosti a zajistit tak sebe, případně svou rodinu, setkáte se s řadou nabídek a možností od různých finančních institucí. Tento příspěvek ale nemá být návodem, která instituce a program je nejvýhodnější. To musí každá z vás zvážit ještě před tím, než uzavřete smlouvu. V poslední době u nás obrovsky vzrostl zájem hned o dva druhy dlouhodobého spoření - o penzijní připojištění a o životní pojištění. Hlavním důvodem jsou daňové úlevy pro vkladatele.
Penzijní připojištění je svým charakterem, stejně jako životní pojištění, investicí dlouhodobou. Představuje nejvýhodnější formu spoření podporovanou státem, kterou si může uzavřít každý, kdo je starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky. Prostřednictvím penzijního připojištění si tak můžete snadno naspořit peníze na stáří, zvláště když je stále zřejmější, že se nůžky mezi výší průměrné hrubé mzdy a průměrného důchodu budou i nadále rozvírat. Jednou z výhod penzijního připojištění zůstává i fakt, že za pomoci poskytovaného státního příspěvku, daňových úlev, výnosů připisovaných penzijním fondem a příspěvků zaměstnavatele si lze jednoduše zhodnotit vlastní příspěvky jedním z nejvýhodnějších způsobů, jaký nyní finanční trh nabízí. Dle vlastního uvážení můžete uspořené peníze vybrat buď formou pravidelné penze nebo najednou jako jednorázové vyrovnání. V případě, že jste ve finanční tísni, lze ukončit spoření formou odbytného. V tomto případě však přijdete o všechny státní příspěvky. Penzijní připojištění je navíc vhodné pro všechny věkové kategorie. Ti mladší mají výhodu, že mohou spořit menší částky po delší dobu, a přitom výsledná suma na konci spoření může být již velmi zajímavá.
Daňové výhody od loňského roku může využívat klient i ze životního pojištění. Uzavření vhodného životního pojištění je velmi důležitým rozhodnutím, které není vhodné uskutečnit bez předchozího dobrého uvážení. Má-li totiž životní pojištění krýt vybraná životní rizika v dostatečné výši, nebývá mnohdy levnou záležitostí. Špatně zvolené životní pojištění pak nejenže neplní funkci, kterou plnit má, ale stane se také neefektivním investováním peněz.
Proč vlastně životné pojištění uzavírat? Hlavním cílem je finančně zajistit blízké osoby pro případ nenadálých událostí v životě pojištěnce. Pojišťovna vyplatí sjednané plnění nejen v případě smrti pojištěného, ale i za podmínky dožití v pojistné smlouvě sjednaného věku.
Pokud jste nabyli pocitu, že jsou obě formy spoření pro vás zajímavé, a neumíte si vybrat, kterou z nich zahrnete do svých investičních plánů, pak vám řešení přináší komplexní a cílený program služeb pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance pod názvem ČP program zaměstnaneckých výhod. Program vznikl ve spolupráci Penzijního fondu České pojišťovny s Českou pojišťovnou. Kromě sjednání produktů – penzijní připojištění a životní pojištění, které splňují zákonem stanovené podmínky uplatnění daňových výhod, mohou zaměstnanci spolupracujících podniků získat slevy na pojištění domácnosti nebo staveb či slevu na pojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí. Zaměstnavatelům jsou kompenzovány náklady spojené s placením příspěvků zaměstnanců na penzijní připojištění.
Spoření na penzi můžete jako fyzické osoby uskutečňovat samostatně nebo taky za pomoci příspěvku vašeho zaměstnavatele. Již třetím rokem může zaměstnavatel přispívat svým zaměstnancům a využít tak daňových výhod pro podnik. Zaměstnavatel z příspěvků neplatí ani pojistné na sociální a zdravotní pojištění. A to už jsou zajímavé úspory na mzdových nákladech firmy. Jaké výhody to přináší vám? Příspěvky od zaměstnavatele nejsou na rozdíl od mzdy zdaňovány. To znamená, že příspěvkem zaměstnavatele získáváte dvě výhody najednou. Jednak vám vzrostou úspory na stáří, současně si příspěvkem zaměstnavatele zvýšíte čistý měsíční příjem, protože z něj neplatíte daň z příjmu, sociální ani zdravotní pojištění. Samozřejmě zároveň využíváte všechny ostatní výhody vyplývající z penzijního připojištění. O možných výhodách penzijního připojištění se můžete přesvědčit na stránkách www.pfcp.cz (výpočty/výpočet daňových úlev zaměstnavatelů).

Ing. Tomáš Matoušek,
výkonný ředitel Penzijního fondu České pojišťovny
Reklama