Až do 30. listopadu je v platnosti nabídka společnosti JVC Czech, která věnuje občanům postiženým povodněmi 2 000 finančních poukázek v celkové hodnotě 5 000 000 Kč. Poukázky jsou určeny na pomoc při obnově vybavení domácností elektrospotřebiči. Finanční pomoci mohou občané postižení záplavami využít až do vyčerpání daných finančních poukázek.
Pro vydání povodňových poukázek platí následující pravidla:
· Při zjištění poškození domácího elektrospotřebiče TV/AUDIO/VIDEO jakékoliv značky by měli občané co nejdříve navštívit autorizovaný servis JVC.
· V JVC servisech bude provedena technická kontrola výrobku. Pokud nebude elektrospotřebič opravitelný, majitel jej ponechá v servisu k likvidaci a vyplní společně se servisem JVC povodňovou poukázku na finanční částku 2 500 korun.
· Povodňovou poukázku mohou občané využít ke koupi nových domácích elektrospotřebičů značky JVC. Při nákupu nového výrobku se majitel prokáže povodňovou poukázkou, ve které prodejce vyplní požadované údaje.
· Majitel nového výrobku pak zašle povodňovou poukázku s účtem a záručním listem nově koupeného výrobku na určenou adresu společnosti JVC. Zde budou veškeré podkladové materiály zpracovány a vráceny poštou majiteli včetně finanční částky 2 500 korun.
· Pokud budou spotřebiče opravitelné, hradí opravu povodněmi poškozených výrobků, dle všeobecných pravidel, pojišťovna.

Povodňové poukázky JVC obdrží zájemci v autorizovaných servisech JVC. Další informace lze získat na www.jvc-servis.horonet.cz nebo na telefonním čísle 0604/125 060, na plakátech a v autorizovaných servisech.
Reklama