V zásadě platí, že u zdravého jedince se nemusíte o úpravu drápků vůbec starat. Kočka si je pravidelně a plynule s tím, jak jí dorůstají, obrušuje sama.
Pokud kočku chováte pouze v bytě, je správné vyhradit jí k tomuto účelu vlastní místo. Tak se také vyhnete potrhání koberců či potahů na křeslech a postelích. Postačí pouhé prkénko či špalíček, na který připevníte látku s drsnějším povrchem. Je taktéž vhodné a žádoucí, aby se tyto "pilníčky" nacházely v bezprostřední blízkosti pelíšku. Předem varuji před násilným zákrokem, neboť kočky po něm často propadají depresím. Mimo jiné si kočka stejně pudově brousí již takto ubroušené drápky dál a může si tímto chováním způsobit sama zranění, nebo stejně dál páchat škody na zařízení bytu.
Ovšem i v životě koček nastanou chvíle a situace, kdy péči o jejich drápky musíte převzít do svých rukou vy. Jestliže kočku musíme po lékařském zákroku na delší dobu znehybnit, mohly by drápky bez našeho zásahu zarůstat do lůžka. Také u starých koček je lépe tuto činnost dodatečně pohlídat, alespoň jednou měsíčně kontrolně prohlédnout stav drápků a případně je pomoci přibrousit. Občas tento zákrok musíme provádět i u sajících koťat, aby ostrými drápky neporanily matku či ostatní sourozence z vrhu. Vždy však postupujeme velmi opatrně, pečlivě a jemně, abychom svým zákrokem nenadělali více škody než užitku. Poranění způsobené pilníčkem či špatně ubroušeným drápkem je často bolestivé a špatně se hojí, proto se ve sporných situacích raději obrátíme s prosbou na veterináře.
Reklama