Původně byla medicína oborem, který léčil všechna onemocnění. Vznik jednotlivých medicínských oborů v 19. století napomohl tomu, že se klinické myšlení rozdělilo. Choroby se začaly dělit na duševní a tělesné. Od poloviny 20. století se objevuje jednotící směr - psychosomatická medicína - upozorňující na vzájemné propojení duševních a tělesných procesů. Jeho základní východiska jsou psychoanalýza, behaviorální pijavica, přírodovědné, filozofické a antropologické směry. Psychosomatická medicína u každého pacienta zvažuje podíl jednotlivých složek na vzniku a průběhu onemocnění. Zde se mohou podílet faktory biologické (genetické) nebo psychosociální.

 

Bolest se projevuje v prvé řadě ve složce somatické, s tím pacient přichází vždy k lékaři: bolest má svou intenzitu, lokalizaci a typ (píchavá, bodavá, pulsující, tupá, atp.). Kromě bolesti sem patří např. i nespavost, ztráta chuti k jídlu, potíže s hmotností, ztráta sexuálního zájmu, pokles energie, zvýšená únava, snížení výkonu či nesoustředěnost. Ale pacienti, kteří trpí chronickými bolestmi, mají často potíže i v ostatních oblastech - emoční, myšlení (kognitivní) a chování (behaviorální). Emoční složku bolesti charakterizuje vztek, strach, úzkost, smutná, pesimistická nálada s pocity beznaděje a bezvýchodnosti. Oblast myšlení charakterizují představy o vzniku a udržování bolesti, očekávání léčby, pocity viny a subjektivní pocity vlastní výkonnosti. Složka chování zahrnuje snížení aktivity nebo vyhýbání se činnosti kvůli bolestem, ochranu bolestivých částí těla, stažení obličejových svalů, grimasování, vzdychání, nadužívání léků a opakované vyhledávání lékařské péče.

 

Chronická bolest je komplexní jev a všechny výše uvedené složky jsou u každého pacienta individuálně zastoupeny. Stále se často odlišuje, zda je bolest spíše psychická, nebo somatická. K úspěšné léčbě však vede poznání celého komplexu faktorů, které bolest ovlivňují. Vztah mezi bolestí a utrpením může být obousměrný – bolest většinou vede k utrpení, ale i utrpení může vytvářet bolest. Celostní léčba bolesti hlavy potom obvykle probíhá na úrovni somatické, psychoterapeutické a psychofarmakologické. Psychoterapie se využívá k ovlivnění všech složek bolesti: emoční, myšlení a chování. Je také výhodné naučit pacienta hledat všechny faktory, které ovlivňují výskyt a udržování chronických bolestí hlavy ve všech oblastech života (práce, rodina, sport, společenský život a zájmy, dovolená, gastronomie atd.).

 

Pracovní zátěž a povinnosti mohou být jednou z příčin, které bolesti hlavy vyvolávají nebo udržují, ale samotná bolest hlavy potom může výkon a elán v práci také negativně ovlivnit.  Stres, který je významným spouštěčem bolesti, můžeme cítit nejen v případě, kdy kvůli bolestem musíme požádat o volno, ale i po svém návratu zpět do práce, kde se během naší absence nakupily úkoly. Důležité jsou vztahy na pracovišti, které mohou negativně ovlivňovat bolesti a jejich udržování. Kvalifikovaný vedoucí by ale měl umět tyto potíže řešit. Je ale třeba být motivován pracovat i sám na sobě. Důležité je upravit ergonomicky pracovní prostor a dbát na správné držení těla, příjemnou intenzitu světla a dostatečnou vzdálenost počítačového monitoru. Měli bychom se naučit minimalizovat stres, rozvrhnout si povinnosti a nezapomínat na pravidelné přestávky, změnu polohy, malé protažení a dostatek tekutin.

 

Rodina je útočištěm, ale sama může být prostředím, které je příčinou bolesti hlavy. Lépe je partnerovi a dětem říci, že trpíme bolestmi hlavy. Budou znát příčinu občasné indispozice. Umění je naučit se rozvrhnout si úkoly v domácnosti za podpory rodiny tak, abychom měli na vše dostatek času. Bolest ale může přijít v nejnevhodnější dobu a překazit společný víkend, plány na hezký večer nebo rodinnou událost. Rodina by se měla snažit problémy pochopit. Ale pozor! Bolesti hlavy se mohou stát magickým zaklínadlem pro výmluvy v některých nepříjemných situacích. Nebojme se řešit potíže u specialistů v partnerské poradně. Kvůli bolestem je někdy nutné omezit společenské akce, na poslední chvíli je rušit nebo odejít v průběhu naplánovaného večera. Buďte flexibilní! Snažte se omezit spouštěcí faktory bolestí hlavy (káva, alkohol, cigarety, hluk, atp.).

 

Sport a volnočasové aktivity jsou důležitou součástí života. Pokračujte v aktivitách, které vám jsou příjemné a naučte se stupňovat je dle vašich realistických možností. Buďte vždy realisté! Spouštěče bolesti se individuálně různí i co se týče jídla, najděte proto své „zakázané ovoce“! Cestování a dovolená je pro někoho velká zátěž a může přinášet významné změny, které ovlivňují výskyt bolestí. Mezi časté faktory patří nedostatek i nadbytek spánku, nepřiměřená očekávání, jiné prostředí a odlišný životní rytmus. Pokud jste velmi citliví na změnu prostředí, vybírejte si místa, která vám budou vyhovovat, nevybírejte si místa s extrémním klimatem a snažte se omezit teplotní výkyvy, dodržujte svůj přirozený rytmus a řád, nezapomeňte si najít čas na relaxaci.

 

Desatero ve zvládání chronické bolesti hlavy slouží ke zvládání bolestí a problémů s ní spojených:

 

  1. Důležitý je pocit životního optimismu. Snažte se vypořádat se strachem, obavami a zhoršenou náladou, které někdy patří k bolestem hlavy.
  2. Odvádějte efektivně pozornost od bolesti, buďte aktivní při léčbě, spolupracujte se svým lékařem - specialistou (nebo celým týmem) na bolesti hlavy.
  3. Pryč s mýty o bolesti - jako například bolest patří k životu, ženy bolesti vždy vydrží, muži nikdy nebrečí pro bolesti. Pokud máte bolesti hlavy, je vždy nutná specializovaná léčba.
  4. Žijte naplno i s bolestí, ale buďte k sobě VŽDY realističtí.
  5. Braňte se samotě, komunikujte. Komunikace snižuje úzkost. Stanovte si životní priority.
  6. Pište si deník, užívejte jen realistické cíle. Co mohu i s bolestí hlavy aktuálně zvládnout? Kolik úkolů zvládnu navíc?
  7. Odměňujte se za boj s bolestí - odměňujte se za každý zvládnutý krok.
  8. Spánkový režim - dodržujte Vaše potřeby a přizpůsobte jim své okolí pokud to je možné.
  9. Naučte se relaxovat. Existují metody pasivní i aktivní svalové relaxace, která vám umožní kontrolu nad svým tělem, tenzí a bolestí. Lépe se soustředíte, lépe usnete, dokážete se lépe uvolnit.
  10.  Naučte se zvládat nepohodu a problémy spojené s bolestí efektivní metodou řešení problémů.

 

Na závěr shrneme kroky k úspěšné léčbě bolestí hlavy: návštěva specializovaného lékařského týmu na bolesti hlavy je nutná! V případě úspěšného ovlivnění všech komponent chronické bolesti (bolest, deprese, úzkost, negativní myšlenky, pasivita) je možné bolesti hlavy mnohem lépe zvládnout. Na bázi psychosomatické medicíny je nutné najít, a pokud to je možné, omezit, zvládnout, řešit, nebo se vyhnout spouštěcím a udržujícím faktorům bolestí hlavy. To ale vyžaduje v léčbě vždy zvýšenou aktivitu a motivaci samotného pacienta.

 

Více informací o migréně a prevenci tohoto onemocnění najdete na www.prevencemigreny.cz

 

PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.

Centrum pro léčbu bolesti a Subkatedra pro léčbu bolesti IPVZ, FN Bulovka 
Archivní článek
Reklama