Milé návštěvnice serveru Žena-in (předpokládám, že čtenářů z řad mužů je podstatně méně), především bych chtěl poděkovat těm z vás, které reagovaly na můj předchozí článek. Vaše příspěvky vás stejnou měrou logicky rozdělily na dva tábory.
Do určité míry chápu názory vás, které penzijní připojištění odmítáte, protože jste mladšího věku a váš důchod je ještě v nedohlednu. Okamžitá spotřeba volných financí je jistě lákavější. Jestli myslet na svou životní úroveň v penzi či nikoliv, to jsem naznačil již ve svém minulém příspěvku, a je na zodpovědnosti každého jedince, jak se svou budoucností naloží. Nicméně mě potěšily průběžné výsledky připojené ankety, ze které vyplývá, že spoří-li si někdo na přilepšení ke státnímu důchodu, pak především formou penzijního (důchodového) připojištění.

Dovolte mi, abych v krátkosti připomenul principy a výhody tohoto finančního produktu.
· Celý jeho název je penzijní připojištění se státním příspěvkem. Je tedy podporován státem, který každému klientovi po celou dobu spoření přispívá měsíčně částkou až 150 Kč (při vkladu klienta 500 Kč měsíčně, nad tuto výši již státní příspěvek neroste)
· Stát také umožňuje odečíst si vklady nad 500 Kč od základu daně, a to až do výše 12 000 Kč ročně. Chcete-li maximálně využít těchto daňových úlev, pak byste měli měsíčně do penzijního fondu uložit 1 500 Kč. V závislosti na výši vašeho výdělku tak můžete ušetřit až 3 800 Kč ročně..
· V mnoha podnicích poskytují zaměstnancům na penzijní připojištění zaměstnavatelský příspěvek. Je to výhodné jak pro podnik, tak pro zaměstnance – oproti „klasickému“ zvýšení mzdy ušetří oba na daňových odvodech
· Penzijní fond zhodnocuje každoročně všechny finanční prostředky vložené na účet klienta, a to v závislosti na výsledcích hospodaření fondu. Ze zákona musí klientům rozdělit minimálně 85 % dosaženého zisku. Náš fond dosud vždy přerozděloval svým klientům i dalších 10 % zisku, na které má jinak nárok akcionář fondu.
· Naspořené prostředky si může klient vybírat postupně některou z forem penzí nebo najednou jednorázovým vyrovnáním v okamžiku dovršení 60-ti let věku či přiznáním starobního důchodu. Může také zvolit, v případě potřeby, ještě před tímto okamžikem výběr všech nastřádaných peněz formou odbytného (pak ale ztrácí nárok na připsané státní příspěvky)

Toto je stanoveno současným zněním příslušného zákona. Zájemce o detailnější informace rád pozvu na naše webové stránky, které najdete na adrese www.pfcp.cz.

Pár slov k námitkám na bezpečnost a jistotu penzijních fondů.
Je pravdou, že vklady klientů v penzijních fondech nejsou ze zákona pojištěny. Stát však již vytvořil silné kontrolní mechanismy, takže veškeré hospodaření penzijních fondů podléhá kontrole Komise pro cenné papíry, Ministerstva financí ČR a depozitáře penzijního fondu (což je příslušná banka, která je správcem všech vkladů klientů fondu). Dále byly uzákoněna pravidla pro investiční chování penzijních fondů, takže tyto investují svěřené prostředky především do bezpečných finančních instrumentů (státní dluhopisy apod.). Navíc je za dnes fungujícími penzijními fondy ve většině případů silná finanční skupina s majetkem řádově převyšujícím sumy vložených prostředků klientů fondů, což je další důležitý aspekt bezpečnosti. Můžeme tedy říci, že penz. připojištění je dnes jedním z nejbezpečnějších finančních produktů. Případná obava z bezpečnosti uložených prostředků v penzijních fondech pramení jistě především z dřívějších několika (silně medializovaných) případů, u nichž došlo ke krizovým situacím ještě před výše popsaným zpřísněním kontrolních mechanismů. Z původních 44 fondů se jich většina z dnes již neexistujících sloučila a v současné době jich na našem trhu působí 14.

A jak je to s výhodností penzijního připojištění oproti ostatním finančním produktům?
I přes pokles kapitálových trhů a další snižování úrokových sazeb patří penzijní připojištění k jednomu z nejvýhodnějších spořících produktů na českém finančním trhu. Pro srovnání, dle údajů ČNB dosáhlo v roce 2001 průměrné zhodnocení vkladů v bankách 3,0 % p.a. Například klient Penzijního fondu České pojišťovny, který si ukládal po dobu posledních 7 let měsíčně 500 Kč, zhodnotil své peníze v takové výši, že kdyby si za stejných podmínek ukládal tyto peníze v bance, pak by mu tato banka musela každoročně připisovat úrok ve výši 12,23 % p.a. Navíc v penzijním fondu neplatí žádné poplatky spojené s uzavřením smlouvy a vedením účtu.
Nelze také opominout, že zhodnocení vkladů u penzijních fondů dosud úspěšně poráželo inflaci, takže úsporám byla zachována resp. rostla jejich reálna hodnota, takže se jistě všichni shodneme, že je tento způsob spoření jistě výhodnější, než je nechávat doma ve slamníku či je schraňovat na běžných účtech, vkladních knížkách a podobných instrumentech.

Tolik k věcným argumentům, zda si penzijní připojištění pořídit či nepořídit. A jen malou poznámku na závěr: většina z nás, chce-li si pořídit něco, co si nemůžeme momentálně koupit z výplaty, pak na to musíme nějak ušetřit. Čím dražší věc a menší výplata, tím naplnění cíle trvá déle. Chceme-li si pořídit slušný životní standard v penzi, tak právě mladí lidé, které jsem zmiňoval v úvodu, mají velkou výhodu oproti těm, kteří do důchodového věku dorazí dříve. Mají totiž čas získat stejné peníze při mnohem nižších měsíčně ukládaných částkách, které ve své peněžence ani nepocítí.

Ing. Tomáš Matoušek, výkonný ředitel Penzijního fondu České pojišťovny

Tento článek vznikl ve spolupráci s Penzijním fondem České pojišťovny. Vaše názory či dotazy, které předáme ke zodpovězení odborníkům a následně zveřejníme, můžete zaslat na e-mail: redakce@zena-in.cz.
Reklama