Musíme si uvědomit, že kromě všeobecně přijaté mluvy těla a některých konkrétních zvuků, ať již je to mňoukání, vrčení, předení, hučení apod., si vytváří každá kočka ještě své zvláštní individuální gesta a hlasové projevy.
Tyto projevy bychom se měli snažit poznat a porozumět jim, abychom co nejlépe se svou kočkou vycházeli a mohli ji v případě potřeby pomoci. Zrovna tak si kočka rychle přivykne na tón a způsob vaší mluvy a mimoslovní signalizaci vašich gest. Proto také velmi citlivě a rychle zareaguje na veškeré změny ve vašem chování, neboť se neřídí podle slov. Budete-li ji klidným a laskavým hlasem říkat vypadni, odejdi apod., bude reagovat spíše na tón pronášené zprávy spojený s gesty, než na její obsah.
Předení u všech koček znamená pouhé vyjádření spokojenosti. Avšak pozor, je-li předení zabarveno mručením, vypovídá o bolesti. Tlumené předení zakončené zavrčením říká, že vaší kočce došla trpělivost. Zlobu kočka vyjadřuje vrčením nebo hučením. Na pozdrav vám zamňouká, ale také vás tím může o něco žádat. Krátkým mňouknutím až zakviknutím dává najevo, že vás zaregistrovala, prostě odpovídá na vaše oslovení. Leknutí vyjadřuje krátkým zahouknutím. Chystá-li se k obraně či varuje-li útočníka, zasyčí. Kojící kočka tlumeným vrčením varuje koťata před nebezpečím, vás a jiná zvířata naopak varuje předtím, abyste se nedotýkali jejich koťat, pakliže předcházející zvuk ukončí zvýšeným tónem.
Radím vám proto, abyste si vždy všímali u nových zvuků všech okolností, které při jejich použití nastaly, případně si je i někam poznamenali. Je také vhodné, upozornit přátele a lidi, kteří se vám budou o vašeho mazlíčka v době vaší nepřítomnosti starat, na některé zvukové signalizace, zvláště následuje-li po nich záporná emoce či přímo vyvolávají-li nervozitu, vztek či útok (např. když se vaší kočky zmocňuje zlost a vztek při hlasitě pouštěné hudbě).
Reklama