Pokud chceme vycestovat na dovolenou i se psem, není to v současné době nijak velký problém, jen si musíme dopředu stanovit správný časový rozvrh. Pro názornější objasnění použiji fiktivní majitelku i psa s bydlištěm v Praze. Postup je následující.
Nejprve začneme očkováním proti vzteklině, které nesmí být starší než rok a zároveň musí být aplikováno nejméně před měsícem. Dále nám musí náš veterinář vystavit mezinárodní očkovací průkaz, do kterého zanese veškerá očkování a potvrdí dobrý zdravotní stav zvířete. S tímto potvrzením a potvrzeným mezinárodním průkazem zajdeme na městskou veterinární správu se sídlem Na Kozačce 3 v Praze 2, kde nám již zdarma vystaví potvrzení o zdravotním stavu psa a taktéž potvrzení o bezinfekčnosti. Pro přejezd hranic je důležité počítat s tím, že toto potvrzení nesmí být starší než tři dny.
Pokud budeme cestovat pouze na Slovensko, postačí nám jen potvrzení našeho veterináře a platný mezinárodní očkovací průkaz, cestu na městskou veterinární správu si ušetříme. Stejně je dobré, zjistit si předem, jaké konkrétní požadavky má ta která země v Evropě či ještě v exotičtější dálavě.
Pro sousední země a další běžné dovolenkové evropské státy si s tímto postupem vystačíte. Výjimku tvoří Velká Británie, kde vyžadují ještě určitou dobu karanténu, za kterou ovšem platíte v librách, proto se dovolené se psem do této ostrovní země raději vzdejte a psa svěřte dobrým známým nebo nějakému renomovanému psímu hotelu.
Reklama