Pokud se s někým chceme bez nesnází dohovořit, slouží nám k tomu slova, proto se pro snadnější a lepší komunikaci učíme cizím jazykům. Pořídíme-li si kočku, měli bychom se také něco dozvědět nejen o zvucích, které vydává, ale též o běžném a důležitém komunikačním prostředku v říši zvířat - řeči těla.
Pokud se nám kočka hlavou otírá o nějakou část našeho těla, ujišťuje nás o své lásce, oddanosti, ale též se dožaduje pomazlení anebo signalizuje nastupující či propuklou říji.
I takové obyčejné postavení uší dokáže o mnohém vypovědět, např. uši postavené zpříma vyjadřují zvědavost, jejich sklopením dozadu nám dává první výstrahu a pokud dojde až na jejich přiložení k hlavě, následuje zaútočení.
Stejně tak musíme věnovat pozornost očím - v široce roztažených zorničkách se skrývá strach, naopak jejich přivírání vyjadřuje spokojenost a ospalost.
Rozvážné prohlížení světa kolem sebe občas přerušeného olizováním srsti je výrazem dokonalé pohody.
Hlazení packou si obzvláště važte, neboť vaše kočka vám sděluje, že je na vás velmi úzce citově připoutána a snaží se vám projevit všechnu svou něhu.
Hlasitým broušením drápků vás zase upozorňuje na svou přítomnost a dožaduje se pozornosti.
Pakliže nahrbí hřbet, chce vás zastrašit, upozornit na svou připravenost k obraně či jen vyjádřit maximální vzrušení.
Vždy je také výhodné sledovat ocas. Jeho svěsení vypovídá o únavě, ztrnulé svěsení o odporu a zklamání, natřásání o zlosti. Zájem se projevuje jemnými pohyby špičkou ocasu, nejistota pomalými pohyby celým ocasem. Varování přichází s mrskáním napjatým ocasem a jeho držení v pozici ztrnule dozadu hovoří o chystaném útoku. Z ocasu hrdě a neseného vzhůru vyzařují jen kladné emoce, buď radostné vzrušení v případě uvolněné špičky, či připomíná-li vám hrdě vztyčený praporec, svědčí o spokojenosti.
Reklama