Mnoho chovatelů se oprávněně zajímá o možnost nákazy svých domácích miláčků nemocemi z nakažených hospodářských zvířat, například krav či ovcí. Obdoba kočičí podoby kraví šílenosti se označuje FSE, ale prozatím se na území naší republiky nevyskytla. Již v dubnu 1990 byl evidován a popsán první případ této kočičí choroby.
Statistika nám udává, že nemoc nejvíce postihuje kočky v "nejlepších letech", tedy ve stáří kolem 6 roků. Nejmladší postižené číče byly dva roky a jako nejvyšší věkovou hranici si nemoc vybírá desetileté pacientky. Zatímco inkubační doba, tedy čas od nakažení k propuknutí nemoci, vykazuje nepříjemně dlouhé rozpětí počínaje několika měsíci a konče až několika roky, klinický průběh nemoci je proti tomu velmi rychlý od 2 týdnů po půl roku.
Bohužel, prozatím každé onemocnění ukončila až smrt postiženého zvířete. Choroba se vykazuje navenek změnou v chování od nadměrné bázlivosti a ustrašenosti až k vyhrocené agresivitě. Dalšími jejími projevy je porucha koordinace pohybu, třes hlavy, anebo nadměrná péče o srst, či naopak její naprosté ignorování.
Pouze jako preventivní opatření doporučují odborníci nepodávat kočkám potravu (sušenou nebo v konzervách) obsahující masokostní moučku. Ačkoliv by se takové již výrobky vůbec neměly vyskytovat na našem trhu, přesto je dobré věnovat pozornost při nákupu nové značky právě složení.
Pejskaři mohou být naprosto klidní. U psů doposud nebyl hlášen ani popsán byť jediný případ nakažení některou z komplexu chorob TSE (transmisivní spongiformní encefalopatie). Výzkumy některých vědců dokonce ukazují, že psi se zdají být proti těmto onemocněním přirozeně odolní.
Reklama