Takže – teď se opravdu napijte – zkuste vypít alespoň jednu čtvrtlitrovou sklenici vody. Ne nadarmo bijí lékaři každé léto, ba po celý rok, na poplach, abychom pili dostatečné množství tekutin. A tou nejlepší a nejzákladnější tekutinou je voda.

“Problémy s pitným režimem (nejen s jeho pravidelností, ale i množstvím přijatých tekutin) nemají jen Češi, ale prakticky celosvětová populace. Abych nebyl k české populaci příliš kritický – pokud se bavíme o statistických hodnotách, tak česká populace má proti některým jiným zemím trochu navrch – celková konzumace piva nás mírně posunuje k těm lepším hodnotám. Pokud nás ovšem zajímá příjem čisté vody, žádná sláva to není,” říká Mgr. Martin Jelínek, poradce pro výživu.

V nespočetných publikacích či článcích najdete, že do celkového počtu přijatých tekutin se započítává i polévka a čaj zelený, ovocný či bylinkový. Netoliko však čaj černý, káva, nápoje kolového typu či pivo – tedy močopudné nápoje. A stěží můžeme do celkového příjmu tekutin počítat tvrdý alkohol.

Žena-in.cz se tedy ptá: Kolik máme vypít vody, abychom byli fit?

“V různých médiích se objevují doporučení, že každý den musíme vypít nějaké konkrétní množství tekutin. Co se týká přesné hodnoty, je potřeba si uvědomit, že celkové množství příjmu vody závisí na mnoha faktorech – hmotnost těla, pohlaví, teplota okolí, pohybová aktivita, věk apod. Je vcelku jasné, že dospělému aktivně sportujícímu muži vážícímu 90 kg nedoporučíme stejné množství tekutin jako 50kg ženě se sedavým zaměstnáním. Průměrný příjem tekutin u dospělých lidí v západní části civilizace (Evropa + Amerika) je statisticky uváděn na 1,8 litru/den, což je docela málo,” odpovídá pan Jelínek.

V knize Voda – Největší lék od Steve Meyerowitze autor uvádí mezi základy správné hydratace, že člověk by měl vypít tolik sklenic vody (pozn. 250 ml), kolik je desetina jeho tělesné váhy. Můžeme to vzít jako základ, protože žena se 65 kg by měla vypít 6,5 sklenic vody – tedy 1,75 l a uznejme, že při sportu či při vyšších teplotách si naše tělo žádá více tekutin.

Většina z nás se ovšem napije, až když padá žízní. Je to jediný příznak, kdy bychom se měli napít? “Správně bychom měli pít vodu vždy ve větším množství, než nám diktuje naše žízeň. Vhodným postupem je např. pít sklenici vody v pravidelných intervalech, ale celkové množství skutečně záleží na výše jmenovaných faktorech,” vysvětluje Mgr. Jelínek.

A to by Žena-in.cz nebyla zvědavá ženská, kdyby se nezajímala o kvalitu tekutin, které požíváme…

“Je to otázka, kterou řeší odborníci na celém světě. Někteří Vám budou tvrdit, že nejlepší je voda destilovaná, tj. zbavená veškerých látek včetně zdraví prospěšných minerálů, převážný zbytek světa však stojí za příjmem vody alespoň částečně mineralizované. Určitě by voda neměla obsahovat žádné látky, u kterých je prokázán jakýkoli negativní dopad na naše zdraví – zbytky zemědělských hnojiv (dusičnany), těžké kovy, aj. Vysoký obsah dezinfekčních látek, kterými se hubí mikroorganismy, také není optimální.”

Mnozí z nás kupují vodu balenou, ale všímejte si, jak je v prodejnách skladována. V malých samoobsluhách vody často skladují na stojanech u výloh, do kterých praží slunce. O kvalitě vody upravené vodárnami není pochyb, ale nikdy nevíme, co vodu na cestě do naší domácnosti může ovlivnit, v neposlední řadě to jsou zastaralé domovní rozvody.

K prostředkům, kterými si můžeme vodu zkvalitnit, pan Mgr. Jelínek uvádí: “Stále častější variantou je pořízení domácího vodního filtru. Možností je spousta, existuje několik účinných způsobů, jak zbavit vodu nežádoucích kontaminantů – filtrace aktivním uhlíkem, destilace, obrácená osmóza, ošetření UV lampou, keramické filtry apod. Většinou takové přístroje pro zvýšení účinku kombinují několik variant ošetření vody. Často používané jsou filtry s obrácenou osmózou – odborníci však ze zdravotních důvodů varují před dlouhodobým příjmem takto získané demineralizované vody. Zajímavou variantou jsou přístroje kombinující UV lampu a uhlíkový blok,” a dodává, “při výběru jakéhokoli filtru je však doporučeno důkladně prostudovat jeho schopnosti včetně servisních a záručních podmínek.”

archivní článek