Ve snaze umožnit vdavky i dívkám a ženám, které na krutém „trhu lásky“ neobstojí pro svůj nepříliš atraktivní vzhled nebo jiný handicap, uzákonila švédská vláda letos v dubnu novelu, která vzbudila rozruch dokonce i mezi politickými špičkami EU. Jedná se o neobvyklý princip finanční půjčky, který má hodně společného s dějem slavné české opery Prodaná nevěsta.
V zásadě celá věc funguje tak, že ženich, který se rozhodne dotyčnou slečnu pojmout za svou zákonitou manželku, obdrží od rodičů věno o minimální hodnotě 15 000 euro, za které si může pořídit, co chce, ale které podléhá následné státní kontrole. Každý rok manželka obdrží od ministerstva rodinných vztahů formulář, který vyplněný podává společně s daňovým přiznáním. Ve formuláři je tázána, jak je spokojena se svým mužem z hlediska péče o rodinu a o děti, jak její muž plní manželské povinnosti, zda nevyhledává špatnou společnost, příliš neutrácí apod. Na základě tohoto formuláře pak státní úředník rozhodne, zda bude manželovi přiznáno bezplatné užívání věna i pro další rok, případně jaké penále a sankce zaplatí za nedodržení některé z manželských povinností. V případě vážného porušení manželské kázně hrozí výtečníkovi i okamžité navrácení celé částky, při nevymahatelnosti pak odnětí svobody až na deset let (přičemž to s tou svobodou trochu hapruje, protože pro mnoho mužů bude únik z rozbouřeného manželského přístavu do poklidné vězeňské cely vysvobozením).
Část z těchto peněz půjde zpět k rodičům nevěsty, část bude směřovat do státní pokladny, která z nich pak bude financovat výhodnou finanční podporu nemajetným rodičům neprovdaných dívek. Podle informace, kterou uveřejnil švédský deník pro ženy Vikingin, se předpokládá, že švédská státní pokladna by jen během příštího roku měla díky tomuto zákonu vydělat minimálně miliardu euro.

Kateřina Krutá, Stockholm
Reklama