Všimneme-li si u našeho psa nějaké poruchy v chování, rozhodně nad ní nesmíme mávnout rukou či zavřít oči s tím, že se snad časem vyřeší sama nebo prostě zmizí. Nebývá tomu tak a my si svou liknavostí zaděláváme na pozdější dost závažné problémy. Pokud včas nezačneme s nápravou a korekcí takovéhoto chování, může přejít do psích zvyků jako jejich nedílná součást. Zde je však na místě poznamenat, že někdy může "nemožné" chování způsobovat zdravotní příčina, proto je na místě téměř vždy odborná porada s veterinářem. Například za nepříjemným pomočováním může stát v pozadí onemocnění močového měchýře nebo cysta. Pokud je tedy pes po fyzické stránce zdravý, můžeme se pustit do napravovací výchovy. Nejprve by snad bylo na místě se posadit s papírem a tužkou v ruce a sepsat si, odkdy se pes takto nevhodně projevuje a co se změnilo. Mějme na paměti každý i sebemenší detail, neboť to může být nakonec velmi důležitý faktor.
Psi velmi citlivě reagují i na změnu vzájemného chování v rodině, např. déletrvající podráždění, hádky, ochlazení manželských vztahů, odjezd blízké osoby, neřku-li dokonce její choroba či smrt, rovněž naopak příchod nového člověka nebo zvířete. Příčinou může být také váš nedůsledný výcvik, který uvádí psa ve zmatek a pes pak neví, co vlastně může a co ne. Uvedu příklad: jestliže zakazujeme psovi ležet na posteli nebo křesle, tak ho tam za žádných okolností nesmíme pouštět, ani kdybychom ho chovali na klíně.
Velmi častou příčinou psí "zlobivosti" bývá i nedostatek pohybu. Tu přemíru energie prostě pes musí ze sebe vydat, vypustit ji jako páru v Papinově hrnci, jinak hrozí, že přetlak způsobí výbuch.
Reklama