Tato pravda platí dvojnásob u temperamentních psů, jakými jsou například služební či lovecká plemena. U některých z nich můžeme tímto způsobem zvyšovat jejich dovednosti pracovní, u jiných se touto činností pouze bavíme.
Mezi oblíbené zábavy, určené starším štěňatům a dospělým psům, patří vyhledávání předmětů. Při učení postupujeme od jednoduchého hledání zrakem, kdy psovi vezmeme oblíbenou hračku či věc. Dbáme na to, aby nás neustále sledoval a přitom předmět uložíme na nějaké lehce přístupné místo. Psa musíme hrou zaujmout třeba tím, že mu onen předmět několikrát ukážeme, dokud o něj sám neprojeví zájem a nesebere jej z místa, kde jsme jej položili. Pokud pes tuto první fázi zvládá již bez problémů, to znamená, že si bez sebemenšího zaváhání pro uložený předmět dojde a donese nám jej, můžeme postoupit dále.
Nyní se pokusíme do hry zapojit i čich. Pes musí tudíž věc vyhledat či lépe vystopovat pouze pomocí čichu, aniž by mohl očima sledovat celý postup našeho počínání. Snažíme se předměty schovávat stále důkladněji a důkladněji, vždy však tak, aby je nemohl zrakem spatřit. Pro začátek, abychom psovi práci ulehčili, používáme předměty s charakteristickým pachem. Nejlépe svůj účel splní použité ponožky nebo pantofle. Berme v úvahu i to, že pes může zpočátku - byť nechtěně - ostrými zuby věc poškodit, proto raději nepoužijeme například drahou hedvábnou blůzku, jemné punčochy apod.
Jakmile pes nalezení předmětu zvládne, vstupujeme do závěrečného kola - a tím je vyhledání předmětu bez výrazného aroma. Mějme vždy na paměti, že psa musí především tato práce-hra bavit, jinak se to nenaučí. Nezlobme se tedy na něj, když pro tuto činnost neprojeví vlohy a pochopení a snažme se místo planého hubování a nucení, vyhledat činnost jinou. Také nesmíme přehnat délku učení, unavený pes se hůře soustředí a nakonec ztratí o činnost zájem, mnohdy i do budoucna. Časový úsek by tedy neměl překročit trvání 20 minut. Výkon naopak zlepší občasné odvedení pozornosti přerušením jinou hrou, během, odpočinkem a samozřejmě chválení či dokonce malé odměny jsou velmi silnou motivací.
Reklama