Taky už jste si někdy lámali hlavu tím, jak je možné že jedna celkem obyčejná česká domácnost vyprodukuje během neuvěřitelně krátké doby neuvěřitelně ohromné množství odpadků? Někdy mám dokonce pocit, že se domácí odpadky množí buněčným dělením, jinak si nedovedu vysvětlit „záhadu věčně plného koše“. Snažím se aspoň už nějaký čas poctivě třídit odpad a s papíry, plastovými lahvemi a skleněnými odpadky se čas od času vydávám k „boulím“ (speciálním sběrným nádobám oblého tvaru v barvě modré, žluté a zelené). Nedávno se mi ale porouchala televize. V opravně mi řekli, že závada je neopravitelná, tak jsem si koupila bednu novou. Ale co se starou? Do popelnice se nevejde a navíc bych ji jen tak odhadem pasovala na tzv. nebezpečný odpad. Stejně jako ledničku, která dosluhuje a zaslouží si odchod do ledničkového důchodu.
S myšlenkou, že na nebezpečný odpad není občan určitě sám, jsem se zanořila do magistrátních internetových stránek hlavního města. Ne, že by byly nějak extra povedené a uživatelsky přátelské, ale při troše snahy jsem se prokousala až k vyhlášce č. 24/2001, která stanovuje nakládání s odpady. Můžete si tu přečíst, co všechno patří do škatulky zvané nebezpečný odpad (jen tak namátkou jsou to např. různé chemické látky jako rozpouštědla, kyseliny a zásady, barvy, lepidla, zářivky, baterie, vyřazené elektrospotřebiče, vyjeté oleje, pneumatiky, prošlé léky…). V podstatě můžete podle vyhlášky (podobné existují i v dalších městech republiky) s nebezpečným odpadem naložit dvěma způsoby. Jednou možností je zjistit si na vývěsce městského úřadu, na jeho internetových stránkách nebo na informacích, kdy a kde bude přistaven speciální mobilní kontejner pro nebezpečný odpad, a tam pak uvedené předměty odložit. Druhou možností je věci naložit do auta a odvézt do tzv. sběrných dvorů, které jsou zřízeny v každém větším městě. Tam může soukromá osoba (místní) zanechat nebezpečný odpad bez poplatku, přespolní a podnikatelé zaplatí poplatek. Staré prošlé nebo nepoužité léky a rtuťové teploměry můžete také zdarma odevzdat v lékárnách.
Chce to sice všechno nějakou iniciativu z vaší strany, ale rozhodně se budete cítit na duši líp než ten, kdo dovede udělat takové svinstvo, že vykulí pneumatiky ze zavazadlového prostoru svého auta přímo s kopce do nedalekého lesíka nebo parčíku. Ty pneumatiky jsem viděla na vlastní oči při procházce nedaleko mého domova… :-( Sběrný dvůr odpadů v Kolarovově ulici v Praze 12 získal neinvestiční dotaci ve výši 1 360 000 korun a Sběrný dvůr v Praze – Počernicích 1 452 000 Kč. Příspěvky dnes schválilo Zastupitelstvo hl.m. Prahy. Usnesením Rady Zastupitelstva ze 17.11.1998 byl zařazen sběrný dvůr v Praze 12, v Kolarovově ulici do systému nakládání s komunálním odpadem na území hl.m. Prahy. Sběrný dvůr v Praze - Horních Počernicích byl zařazen do systému nakládání s komunálním odpadem na území hl.m. Prahy usnesením Rady Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 22.2.2000.Sběrné dvory jsou určeny pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu obyvateli hl. m. Prahy. Vytříděné složky jsou dále dotříděny a je zajištěno jejich odpovídající využití a zneškodnění. Sběrné dvory mají preventivní význam proti vzniku černých skládek. Obyvatelé Prahy mohou SD využívat bezplatně. Zařízení mohou využívat i podnikatelé pro odkládání živnostenského odpadu za režijní cenu. ) sběrný dvůr města je zařízení, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad pod dozorem obsluhy; sběrný dvůr slouží také jako shromažďovací místo nebezpečných odpadů. Sběrné dvory zásadně nepřijímají netříděný domovní odpad. Služby sběrných dvorů jsou po předložení průkazu totožnosti pro občany města Zlína zdarma. Firmám a občanům z jiných měst je za služby účtován poplatek dle ceníku. odebírají komunální, velkoobjemový, stavební, nebezpečný odpad a biodpad
Reklama