Chování psa a kočky je dáno způsobem života jejich divokých příbuzných. Zatímco pes je typické smečkové zvíře, valná většina příslušníků kočičí rodiny jsou samotáři. (Samozřejmě i zde existují výjimky, například lvi.) Proto se i výcvikové metody a pomůcky poněkud rozcházejí. A naopak shodují se v laskavém přístupu a především porozumění pro naše chlupaté přátele.
Musíme si uvědomit, že se s nimi snažíme hrát podle lidských pravidel, nikoliv těch jejich, jim vlastních a pro ně také přirozených. Jako zlatá niť by se měla naším celým soužití s kočkou vinout snaha o porozumění a vcítění se do kočičí psychologie, využívání vrozených instinktů pro naučení základních principů soužití kočky s domácností, vzájemné respektování, ohromné množství lásky a pochopení.
Abyste dosáhli určitého stupně harmonie vaší kočky s chodem ve vaší domácnosti, musíte ji hned od počátku naučit základním hygienickým a jiným, pro vás důležitým, zvyklostem. Někteří lidé se mohou domnívat, že nejsnadnější cestou, jak získat "vychovanou" kočku, je její kastrace. Kočky se po tomto zákroku zpravidla zklidní a zpřítulní. Kastraci doporučujeme zejména v případech, když chováte kočky bez omezení čtyř stěn, tedy když se volně toulají po zahradě a širším okolí. Takto chované kočky často nemile překvapí svou ohromnou plodivou silou a pokud nemáte možnost sehnat pro další a další koťata nové majitele, je kastrace zodpovědným řešením problému.
Kočka se ale dá vychovat i bez této "pomůcky". V prvé řadě byste si měli opravdu důkladně prostudovat knihy o kočičích zvycích a chování a vždy se nejprve snažit vyhledat odpověď na otázku, proč se kočka v určité situaci chová tak, jak se chová. Teprve pochopení kočičího jednání nám může nabídnout správné řešení problému.
Reklama