Vím, že prázdniny jsou již v plném proudu a mnozí z vás mají již dokonce po dovolené. Přesto ještě přicházím s některými informacemi o cestovním pojištění. Všichni si přejeme prožívat svou dovolenou v klidu a bez starostí. Občas však život tropí hlouposti a stávají se nenadálé události a je dobré být na ně předem dobře připraven. Cestovní pojištění zahrnuje:

- úrazové pojištění obsahující pojištění smrti úrazem a trvalé invalidity
- pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně asistenčních služeb, které kryje náklady za nemocniční ošetření v zahraničí a bezplatný převoz zpět do vlasti
- pojištění odpovědnosti (v případě, když způsobíme nějakou škodu)
- pojištění zavazadel

Nemusíme hned myslet na to nejhorší, ale opravdu doporučuji všem, především rodinám s dětmi, aby se pojistili především na léčebné výlohy. Prázdniny jsou skutečně rizikové období a i malý úraz v cizině může citelně zasáhnout naši peněženku.
Cestovní pojištění lze kombinovat v několika variantách. Můžeme se pojistit jednorázově na krátkodobé cesty, ale i celoročně, pokud vyrážíme do světa častěji. Toto pojištění se vyplatí většinou pokud vycestováváme více než 3x z republiky.
Pokud máte např. v rámci životního pojištění uzavřeno též úrazové pojištění, nepočítejte s tím, že vám toto pojištění bude hradit náklady v zahraničí. Plnění zde připadá v úvahu až když na území ČR vyhledáte lékaře a ten vám potvrdí úraz na příslušných formulářích. Je dobré si přečíst všeobecné obchodní podmínky smlouvy, kde najdete přesné instrukce, jak se v takovém případě zachovat. Myslím tím, do kdy a jakou formou má být úraz nahlášen pojišťovně.
Pro ty, kteří jsou pojištěni jako vlastníci některých platebních karet a toto pojištění většinou zahrnuje i ostatní rodinné příslušníky je důležité, aby co nejdříve po překročení hranic provedli nějakou platbu prostřednictvím platební karty a tímto potvrdili, že skutečně vycestovali.
Dojde-li na cestách k nějaké pojistné události je nutné ihned se spojit s asistenční službou, jejíž tel. číslo vždy najdete na svém průkazu o pojištění a požádat o pomoc a nutné informace.

Co nelze pojistit!
Ti, kteří chtějí provozovat v zahraničí nějaký rizikový sport, např. vysokohorskou turistiku, sjíždění divokých řek, seskok padákem, potápění s dýchacími přístroji, automotosport a jiné nebezpečné sporty nemohou být pojištěni běžným cestovním pojištěním. Doporučuje informovat se v pojišťovně o jiném způsobu pojištění.
Nelze pojistit těhotné ženy po šestém měsíci těhotenství. Doporučuji všem těhotným ženám řádně zvážit svůj zdravotní stav a konzultovat event. vycestování s lékařem.
Jaká mohou nastat další "neplnění"
Pojistitel není povinen plnit v případě, že náklady na léčení nastaly např. v důsledku požití alkoholu či návykových látek, vědomého poškození zdraví, v souvislosti s trestnou činností. Pojišťovna neplní též takové lékařské úkony, které mohly být prokazatelně provedeny již dříve na území ČR, např. některá ošetření zubů (výjimkou je ošetření první pomoci).
Doporučuji vždy se dobře v pojišťovně informovat předem, aby nedocházelo k nějakému nedorozumění.

Co takové pojištění stojí?
Není to zas až tak veliká zátěž. Denní pojistné na osobu stojí zhruba 30 až 40 Kč. Cestovní pojištění nabízejí téměř všechny pojišťovny na trhu a jejich produkty jsou si velmi podobné. Z vlastní zkušenosti vím, že mířím vždy tam, kde to mám těsně před vycestováním nejblíže.
Ještě malá poznámka na konec pro ty, kteří cestují s cestovními kanceláří. Zkontrolujte si, zda máte cestovní pojištění zahrnuto v ceně. Pokud ne, doporučuji se pojistit samostatně.

Přeji všem krásnou dovolenou a pevně věřím, že pokud vycestujete s cestovním pojištěním, určitě ho nebudete potřebovat.

Jana Hájková
Reklama