Přáním každého chovatele - začátečníka je zajistit svým chovancům co nejlepší životní podmínky. Jenže postupem času v každém stále více sílí touha po rozmnožení chovaných zvířat. Avšak na rozdíl od většiny savců, kteří se leckdy rozmnoží i v nepříliš dobrých podmínkách (pomineme-li možné komplikace porodní a poporodní jako třeba slabá a nevyvážená mláďata, nedostatek mléka ke kojení či dokonce úhyn samotné samice), plazi toto nedělají. Pokud opravdu nemají zajištěný přiměřený životní standard toho kterého druhu, vzdají se všech myšlenek na založení rodiny.
Podívejme se zblízka na intimního život hadů. U druhů pocházejících z mírného zeměpisného pásma je důležitou podmínkou rozmnožení zimování. V lidské péči probíhá většinou 2 - 4 měsíce v roce zhruba v teplotním rozmezí 5 – 15°C (teplota závisí na teplotách v původní domovině toho kterého druhu) při relativní vlhkosti vzduchu kolem 60%. Zimování se zúčastňují pouze zdraví a kondičně silní jedinci, samozřejmě vytráveni (nejméně měsíční období půstu). Zimování jsme tedy zvládli, hadi znovu osídlili svá terária (po generálním úklidu). Tropičtí hadi mají rozmnožovací cyklus někdy vázán na změněné podmínky v teráriu (např. střídání období sucha s obdobím hojného zavlažování...). Hadí samci připraveni k páření bývají neklidní, "jezdí" po ubikaci sem a tam, většinou v průběhu pářícího období (asi 1 měsíc) ani nežerou. Hadí samice dává najevo svou svolnost a připravenost volně vystaveným ocasem, aby k němu samec bez potíží mohl.
Jak probíhá hadí sex? Přenos samčí informace zajišťuje u hadů párový orgán (dva hemipenisy). Samec přiloží kloaku na kloaku samice a vychlípí jeden z hemipenisů do jejího těla. Samotný akt páření trvá i několik hodin, během kterých je samec plně soustředěn, kdežto samice se při sebemenším vyrušení snaží odplazit pryč, ale také např. může přijímat potravu. V teráriu je třeba proto zajistit pro oba aktéry klid, nejlépe tím, že do místnosti během této doby nevstupujeme.