Nejčastější proprietou čarodějnic, hned po koštěti, je černá kočka, případně zavilá sova nebo lstivý had. Prostě zvířata, kterým se odedávna přisuzuje magická moc. Možná proto, že jejich vzhled působní strašidelně až zlověstně. Černé kočky jsou nenáviděné i proto, že údajně nosí smůlu. Některé dokonce číhají na kraji chodníku či ulice a se škodolibým výrazem přebíhají před přichodem či příjezdem prvních nešťastníků.
Jak je tomu s hady nám napsala naše spolupracovnice Nataša:
Hadí svátek je 24. duben, neboť jak praví lidová pranostika: Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. Naši předkové slavili hadích svátků asi více, neboť některé šupinaté beznohé plazy měli ve velké vážnosti až úctě. Za nejlepší příklad si vezměme užovku stromovou, dříve zvanou Aeskulapova (Elaphe longissima), která žije i na několika místech v naší republice. Nejenže se jí dostalo výsostného práva být v erbu všech oborů medicíny (na paměť boha lékařství Aesculapa, který prý v podobě hada zažehnal velkou epidemii), ale měla i význam jako staroslovanský ochránce rodového společenství (v Čechách ji nazývali had hospodářík, na Slovensku starý dedo nebo gazda, v Bulharsku stopan...). K nám, jež představujeme nejsevernější místo jejího výskytu, se dostala pravděpodobně v souvislosti s expanzemi Římské říše. Kněží si ji (v několika exemplářích schopných množení) všude brali s sebou jako posvátného hada a skutečně se na našem území nachází v místech bývalého římského osídlení (okolí chrámů). V současnosti je na celém našem území chráněna.
Dvojí, jakoby schizofrenní pohled na hady (kolísající od dobra ke zlu) jen dokládá, jaká fascinující zvířata to jsou. Člověk se nemůže sám se sebou dohodnout, zda je zatracovat jako nositele smrti a zla, nebo je velebit coby symboly ochránců a plodnosti. Ostatně pár příkladů: podle bible had zapříčinil vyhnání Adama a Evy z ráje nabídnutím jablka, ale... bylo to vlastně jablko ze stromu poznání. U starověkých civilizací, kde řeky znamenaly život a silnou ekonomiku, představuje had dobro, neboť je spjat s velkými toky (Nil, Eufrat, Ganga). V některých náboženstvích je had také představen kladně, např. kobra svou roztaženou kápí poskytne Buddhovi stín či zpodobnění aztéckého boha Quetzalcoatla jako opeřeného hada. Protikladem jsou vlastnosti připisované hadům: lstivost, proradnost, slizkost, obojakost...

Nataša Velenská