Všimly jste si minulý týden na Ženě-in ankety, kterou jsme připravili společně se společností Home Credit? Za pomoci pěti stručných otázek jsme se chtěli dozvědět, jaký je vztah čtenářek našeho magazínu k nakupování na splátky, mluvilo se také o úvěrové kartě YES a o nákupech přes internet. Jaké jsou tedy výsledky?
Zdá se, že splátkový prodej je mezi českými ženami záležitost oblíbená a využívaná. Celkem 70.1% čtenářek vyjádřilo v anketě svůj kladný vztah k nakupování na splátky, zatímco jen čtvrtina účastnic ankety míní, že takový druh nákupu je pouze nutí utratit víc peněz, než si mohou dovolit. Zajímavé je také číslo, které znázorňuje počet žen, které už ve svém v životě něco na splátky pořídily. 32.7% z nich nakoupilo formou splátek jednou a dalších 30.6% tak dokonce činí často. Celkem tedy 63,3 % účastnic ankety spokojeně užívá nákupu na splátky. Pouze 18 % z těch, co odpovídaly v anketě, nehodlá splátkový nákup vyzkoušet.
Celkem 77,9% z účastnic ankety zná úvěrovou kartu YES, pravděpodobně i díky televizní reklamní kampani, ve které se objevuje Jana Štefánková v rouše Evině. Celých 5,2 % dokonce kartu YES již spokojeně používá.
Také co se týká nákupů na internetu, patří čtenářky Ženy-in zřejmě k osvícenější části populace, neboť téměř polovina z nich (47.4%) na internetu už dávno nakupuje a další skoro čtvrtina (22.8%) by tak ráda učinila. Jen 12% účastnic ankety si nakupované zboží raději osahá a prohlédne na vlastní oči v „kamenném“ obchodě.
Také v oblasti e-bankingu nejsou čtenářky, které navštěvují náš magazín, žádní nováčkové. Více než čtvrtina z účastnic ankety již má on-line přístup ke svému běžnému účtu (26.4%) a celých 60.6 % tak hodlá učinit v brzké době. Pouhá desetina (10,5 %) takovou službu nepovažuje za nutnou.
Reklama