Některým chovatelům postačí živočichy chovat a rozmnožovat, ale některé zajímá spíše šlechtitelství. Tímto pojmem rozumíme rozmnožování živočichů včetně záměrného zlepšování a zdokonalování tělesných tvarů, dalších fyzických znaků (např. délka a barva srsti, případně kresba apod.) nebo vlastností (u ptáků např. zpěv).
Musíme si uvědomit, že při šlechtitelství se neobejdeme bez řádných znalostí (i genetiky), plánování a výběru. Nejprve bychom se měli rozhodnout, které zvíře chceme šlechtit a v jakém směru. Domestikační vliv působí nejen pozitivně (pestrá paleta barev, různá délka a struktura srsti), ale bohužel také negativně (ztráta mateřského chování, malá plodnost až neplodnost, poruchy laktace, některé barevné variety s sebou nesou špatný zdravotní stav atd.). Úspěch a kvalita chovu, potažmo šlechtitelské práce velmi závisí na vhodném výběru kvalitních jedinců, ale rovněž na vhodném prostředí, kvalitní výživě a v neposlední řadě i na hygieně chovu.
Aby šlechtitelská práce přinesla kýžené ovoce, musí být naplánovaná, tzn. Je třeba vést si přesnou evidenci jednotlivých zvířat, kde bude zaznamenán jejich zdravotní stav, připouštění s ostatními chovanci a jeho výsledky, např. sestavení rodokmenů jednotlivců. V případě drobných hlodavců se používá několik typů plemenitby. U nepříbuzenské plemenitby se jedná o spáření navzájem nepříbuzných jedinců, kdežto příbuzenská plemenitba se opírá o stupeň příbuznosti pářených zvířat (např. pokrevní, úzká, mírná a vzdálená). Klady příbuzenského páření (inbreedingu) jsou rychlé ustálení požadovaných znaků a vlastností, na druhé straně ale v počátečních fázích se záporně odráží na kvalitě kmene (ovlivňuje plodnost, počet a růst mláďat). Proto použijeme plemenného výběru tak, že buď odstraníme nevhodné jedince anebo vybereme jen ty nejlepší. Osvěžení krve, tj. nový přírůstek, použijeme tehdy, když se naše chovná základna příliš zúžila anebo, když se určité znaky a vlastnosti dále zhoršují. Posledním typem je plemenitba v linii, která vychází z genofondu jednoho vynikajícího jedince, jehož vlastnosti chceme uchovat, takže ho postupně připouštíme s vybranými partnery. Vzniklé potomstvo nám ukáže, které spojení se osvědčilo.

Nataša Velenská
Reklama