Milé čtenářky a čtenáři,
po delší odmlce se ráda vracím na stránky v rubrice "Prašule a nákupy". Chvíli jsem přemýšlela o jakém finančním produktu vám budu dnes psát, ale pak mě jedna otázka adresovaná přímo na můj mail, vnukla myšlenku napsat něco o sobě a o práci, které se věnuji. Jsem velmi ráda, že s vámi mohu komunikovat ve finanční poradně. Jsem přinucena přemýšlet nad vašimi dotazy, získávám díky vám větší přehled o potřebách klientů a s některými z vás jsem se již sešla osobně a snad i pomohla řešit konkrétní problém včetně uzavření smluv.
Vrátím se k onomu dotazu, který mi adresovala zaměstnankyně nejmenovaného finančního ústavu, přesněji řečeno pojišťovny. Její dotaz zněl: "Na základě čeho radíte, když máte tak minimální znalosti o konkrétním problému?"
Ona rozhořčená paní má kousek pravdy. Kvalitní finanční poradenství se takto dobře dělat nedá. Odpovědi v moji rubrice a troufám si říci, že stejně tak i v ostatních rubrikách, jsou jakýmsi obecným vodítkem a základem pro poradenství, které pak event. následuje.
Je skutečně někdy velmi obtížné vtěsnat do pár řádků zodpovědné řešení. Dám příklad s otázkou: "Jak naložit s penězi našetřenými ve stavebním spoření?" Abych mohla kvalitně odpovědět, potřebuji znát ještě řadu věcí, např. má-li klient ještě nějaké jiné úspory, či jsou tyto jeho jediné, bude-li tyto peníze potřebovat brzo, nebo je může odložit třeba i na pár let. Je vůbec klient či jeho rodina zabezpečena proti různým rizikům a pokud ne, zda by nebylo lepší část naspořených peněz nasměrovat tímto směrem. Většinou se ptám na tyto věci a kolikrát další komunikace s klientem probíhá již soukromě a ostatní čtenáři ji již nevidí. Přesto se snažím vždy nějakou obecnou odpověď dát, ale musím upozornit, že to není "kuchařka" pro každého. Skutečně naše potřeby a možnosti jsou velmi individuální, nelze postupovat podle nějaké šablonky. Ti čtenáři, kteří opravdu hledají konkrétní řešení si ke mně cestu vždy najdou, ti ostatní se třeba jen ujišťují, zda-li svůj problém vyřešili správně. Někdy musím přiznat, že tázanou věc přesně neznám a pokusím se ji zjistit. Právě jsem narazila na to, na základě čeho radím a co vlastně všechno znám? Pracuji pro poradenskou firmu, která je největší v Evropě i v naší republice. Na našem finančním trhu působí od roku 1993 na základě více než třicetileté zkušenosti ze západní Evropy. Tato společnost uzavřela mandátní smlouvy s kvalitními a prověřenými finančními ústavy v naší republice a jejich produkty je schopna zprostředkovat. Všechny finanční ústavy, jejichž produkty nabízíme, si naší spolupráce velmi váží a poskytují nám veškeré informace o svých produktech, jsme školeni podobně jako jejich zaměstnanci. To, že nejsme jejich zaměstnanci, je však velmi důležité pro nezávislé a objektivní poradenství. Toto poradenství zahrnuje celý finanční trh od pojišťovnictví až po ukládání peněz. Otevřeně přiznávám, že nemohu vždy přesně znát úplně vše. Finanční trh je tak široký, že znát do detailu všechny jeho produkty by bylo téměř nadlidské. Znám však vždy cestu, jak se těchto informací dopátrat a hlavně je posoudit ze širšího hlediska. Rozdíl v tom, jak jste obslouženi finančním poradcem nebo zaměstnancem ve finančním ústavu za přepážkou (nechci v žádném případě snižovat kvalitu jejich práce, ale oni prostě nemohou ani při nejlepší vůli poskytnout v určeném čase tolik informací) poznáte teprve tehdy, až když si práci finančního poradce vyzkoušíte.
Mám za sebou velmi čerstvou zkušenost. Jedna větší známá společnost asi se 400 zaměstnanci se rozhodla přispívat svým zaměstnancům do penzijního fondu. Měla nabídky různých penzijních fondů, ale nakonec se rozhodla pro nás, abychom tuto práci zprostředkovali. Mohli jsme totiž nabídnout něco navíc, tj. objektivitu onu již zmiňovanou nezávislost. Zaměstnanci této společnosti, alespoň většina z nich, by nás asi sami nevyhledali. Až při podpisu smlouvy na penzijní připojištění jsem měla možnost s každým z nich hovořit a skutečně většina z nich se poprvé setkala s finančním poradcem. I při tak zdánlivě jednoduchém rozhodování, kolik by měl činit jejich vlastní příspěvek na penzijní připojištění, jsme jim mohli být užiteční. Poznali, že je nenutíme k nejvyšším úložkám, pokud to nepotřebují a snažíme se jim pomoci najít i jiné cesty, jak naspořit peníze. Řada z nich zalitovala, že nás nepoznala dříve, abychom je uchránili před některými špatně volenými kroky při rozhodování s financemi. Při této práci jsem si opět potvrdila, že lidé sami vůbec nevědí, že nás potřebují. Ti, co nás potřebují si nás najdou, ale ti ostatní..........?
Odpověď na tuto otázku, si musí zodpovědět každý sám. Reklamní kampaně jednotlivých finančních ústavů útočí ze všech stran, někteří prodejci hledají všelijaké cesty, jak se dostat ke klientovi a vy jako " potenciální zákazníci" většinou prcháte, neboť četnost těchto oslovení vás již unavuje. Věřte, že existuje i příjemný způsob, jak být informován a to tehdy, když vy budete mít chuť a čas a vždy bude záležet jen na vašem svobodném rozhodnutí a volbě. Moc vám přeji, aby tato volba byla šťastná a vy se mohli těšit v budoucnu z toho, jak dobře jste se rozhodli.

Jana Hájková