Někteří lidé, hlavně na venkově nebo v chalupách stojících na samotě, si pořizují kočku nejen jako společníka, ale také jako účinného ničitele a regulátora nežádoucích počtů hlodavců. Přitom se mnohdy mylně domnívají, že takovémuto zdatnému lovci postačí nějaká ta miska s mlékem a občas kousek masa. Avšak, aby kočka mohla a chtěla chytat myši a jiné hlodavce k vaší spokojenosti, musí být silná.
Žádné kočce, byť sebelepší úspěšné lovkyni, nepostačí k nasycení pouze vlastní hlodavčí úlovky. Kočka odkázaná na samoživitelství postupně přejde od lovu myší k účinnějšímu plenění ptačích hnízd, zvláště v době hnízdění, kdy je tato kořist takřka bezpracně k mání. Po zbývající měsíce roku se pak takováto kočka svou sháňkou po potravě čím dál více přibližuje toulavým kočkám bez pána a stále více vyhledává smetiště, kontejnery s odpadky, popelnice, koše a další náhradní zdroje potravy. Takovéto kočky nejenže za čas nebudou v lovu na myši úspěšné, ale s velkou pravděpodobností je přestanou lovit vůbec. Jejich srst ztratí na lesku, jemnosti a kráse, zhrubne a zplstnatí, četní cizopasníci budou sužovat jejich těla a nemoci na sebe nedají dlouho čekat, obzvláště potíže spojené s trávicím traktem.
Silná, ale ne tlustá či rozmazlená kočka, loví myši ráda a jistě lépe než slabé, vyhublé či dokonce vychrtlé zvíře. Kočka řádně krmená loví myši, neboť ji k tomu vede zděděný lovecký pud, a pokud je sama nezkonzumuje, velmi často se jimi přijde pochlubit. V takovém případě ji někdy postačí jen mrtvou myš ukázat, nebo si sama vytvoří na frekventovaném místě, aby nebyl k přehlédnutí, výřad. Srovná ulovenou kořist do řady po způsobu mysliveckých honů. Zde je na místě vždy pochvala, raději velká a hlučná spojená s polaskáním. Kočka nechápe, že vaše "fuj" není určeno jejímu umění, nýbrž pohledu na mrtvé hlodavce.

Nataša Velenská