Hned na úvod je dobré si uvědomit, že po psovi vlastně chceme, aby se řídil lidskými pravidly soužití, tedy nikoliv těmi psími, pro něj přirozenými. Měli bychom se tedy snažit, abychom svého psa co nejlépe připravili na život podle lidských pravidel a měřítek, tedy naučili ho "dobrým způsobům". Jste to právě vy jako chovatelé, kdo by měl psa takhle zpracovat.
K tomu je však zapotřebí, abyste svého psa dobře znali, chápali jeho myšlení a jeho chování, které částečně vyplývá z vlčího smečkového chování a přirozených instinktů. V podstatě se na psí věrnosti, oddanosti a lásce podílejí dva hlavní zdroje: bezpodmínečné uznání jednoho člověka za vůdce smečky a určitá závislost a příchylnost mláďat ke své matce. Tento druhý zdroj hned vysvětlím. Mnoho dospělých psů si uchovává po celý život jisté projevy infantilnosti, tedy vlastnosti mláďat, které jsou způsobeny změněnými životními podmínkami. Oproti volně žijícím živočichům jsou podmínky v lidské společnosti pro domestikovaná zvířata do značné míry lehčí. Právě důsledný výcvik a správná výchova činí psa milým a příjemným společníkem, takže s námi může prožít šťastně život a obohatit jej svou přítomností, radostí, humorem, věrností, kamarádskou povahou. A podobně jako je tomu u dětí, i pes má rád pravidelnost, určitý řád a své jisté místo v rodině. Cílevědomý výcvik, při němž jste opravdu důslední, ale nešetříte pochvalami, trpělivostí a nepřeháníte to s náročností, je ku prospěchu psů všech plemen a charakterových typů. Roztěkaným a poněkud divočejším psům napomáhá v soustředění, plachým a bojácným upevňuje sebedůvěru, dominantním a stále se prosazujícím psům zase pomáhá změnit jejich panovačný postoj a uvědomit si skutečného vůdce. V každém případě ale mějte vždy na paměti, že jen pes obklopený láskou a přátelstvím, který se na vás může vždy spolehnout, vám bude oplácet stejnou měrou.

Nataša Velenská