Staré italské přísloví praví, že páv má peří andělské, hlas ďáblův a krok zákeřníka. Myslím, že s prvními dvěma charakteristikami nelze než souhlasit. Hra barev a lesků na rozevřeném vějíři "ocasu" nás nepřestává uchvacovat svou, byť dočasnou krásou. Ještě nedávno však byla pávům přisuzována schopnost neblahé věštby - svým křikem prý ohlašují smrt a jejich "ocasní" pera v místnosti vystavená přivolávají nemoci.
Původní vlastí páva korunkatého (Pavo cristatus) je Přední Indie a Cejlon. V Indii platí za posvátného ptáka, neboť je považován za symbol boha Krišny. Svou oblíbenost ještě zvýšil uměním "přivolat déšť", jeho křik se rozléhá hlavně před blížícím se deštěm. Pávi jsou s největší pravděpodobností nejstarší okrasní ptáci. Asi před 3000 lety je už chovali ve svých zahradách maloasijští králové a egyptští faraoni. Zásluha o jejich rozšíření je připisována Féničanům. Svou barevností potěšili i oči krále Šalamouna v 10. st. př. n. l. V jak obrovském množství se chovali ve starém Římě si dokážeme snáze představit, když víme, že paštiky z mozků a jazýčků pávů zdobily hodovní stoly římských císařů. Ve středověku v Provenci byli mistři pěvci korunováni věnci z pavího peří.
V dnešní době je páv velmi dostupným a poměrně snadno chovatelným hrabavým ptákem. Pro kohouta jsou charakteristické dva rysy: korunka ze vztyčených per s praporem až na svém konci a "ocas" v době toku. Totiž dlouhá péra nádherných měňavých barev s typickými "oky" jsou vlastně horní krovky ocasní. Touto ozdobou se kohout však nepyšní po celý rok, je ryze účelová - má zaujmout samici natolik, že svolí k páření.
Ošetřování a chov dospělých pávů je velmi snadný. Podáváme jim obilí a luštěniny, měkké krmení připravíme z obilního šrotu, vařených brambor, masové nebo rybí moučky a kostního šrotu. V zimě přidáváme strouhané okopaniny a sušenou vojtěšku, v předjaří klíčená semena a vitamíny. Chováme je celoročně volně, nepotřebují žádnou ubikaci a sami si zvolí "spací" strom. Rovněž tak jim nezastřiháváme letky, neboť se vždy vrátí domů. V předjaří mohou způsobit škody na zahrádce či skalce, protože nedokáží odolat rašícím rostlinkám. Když se přeneseme nad hloupé pověry, budou pávi krásnou ozdobou našich zahrad, ale i chutným zpestřením našeho jídelníčku.

Nataša Velenská