Dnešní povídání věnuji otázce životního pojištění. Jak již dobře víte, většinou si neodpustím, abych neapelovala na zodpovědnost vůči sobě samému či své rodině a opět se ptám: Jak jste zabezpečeni do budoucnosti?
Po loňské novele zákona, která nám dala možnost odepisovat si část našich vkladů do penzijního spoření z daňového základu, se prudce zvýšil počet účastníků penzijního připojištění. Penzijní připojištění se tak skutečně stalo dobře chápaným produktem, který nám pomůže překonat finanční starosti v důchodovém věku. Dokonce velmi dobře přijali tuto potřebu i hodně mladí lidé, kteří jsou ochotni třeba i více než 30 let spořit do důchodu. Prostě jsme si již zvykli, že tento produkt je vlastně nutnost.
Daňové úlevy se v letošním roce nově týkají i životního pojištění a já pevně věřím, že spousta těch, kteří se na tento způsob zajištění dosud dívali trochu skepticky, objeví alespoň tuto výhodu. Životní pojištění je totiž také způsob, jak se zajistit a našetřit si na stáří a přitom jsme ještě chráněni proti různým rizikům, ať jsou to nemoci či úrazy. Můžeme si též do své pojistky zahrnout úrazové pojištění dětí apod. Pojišťovny nabízejí velmi variabilní balíčky v rámci životního pojištění a mnohdy nejsou tak drahé, jak si ještě většina z nás myslí. Co je tedy nového?
Od ledna 2001 lze odepsat z daňového základu částku až 12.000,-, která byla zaplacena za životní pojištění (ne úrazové). I zaměstnavatel, který platí toto pojištění svému zaměstnanci, může zahrnout tuto částku do svých nákladů a to do výše 8.000,-. Jedinou podmínkou zde je, že životní pojistka musí být uzavřena minimálně do věku 60 let či alespoň na dobu 5 let (u pojištění starších lidí).
Více se nás tedy tato skutečnost bude týkat v příštím zdaňovacím období, kdy teprve budeme nárokovat tyto náklady. Přesný mechanismus, jak to vše bude probíhat, není ještě znám, ale pojišťovny jistě dají svým klientům vědět a vydají jim potvrzení, kterým tyto náklady prokáží.
Na našem trhu se vyskytuje několik druhů životních pojištění. Nejvíce rozšířené je Kapitálové životní pojištění, které kromě toho, že v sobě zahrnuje ochranu proti riziku úmrtí, umožňuje též klientovi spořit. Připisuje totiž pravidelně na účet klienta určité roční zhodnocení vkladů. Jejich hodnota se tímto zvyšuje, peníze jsou tak chráněny proti inflaci a člověk si tím vytváří potřebný finanční obnos, třeba na odchod do důchodu.
Moderním a poměrně novým druhem životního pojištění je Investiční životní pojištění. Pojišťovny v tomto případě investují do podobných nástrojů finančního trhu, jako jsou otevřené podílové fondy. Toto pojištění v sobě opět zahrnuje jistotu vyplacení pojistné částky v případě úmrtí, dále se lze sjednat připojištění zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity pojistníka a úrazová připojištění smrti a trvalého tělesného poškození.
Klient si sám nebo s pomocí finančního poradce volí, jak mají být jeho prostředky rozloženy. Vzhledem k možnosti investování do akciových podílových fondů je i možnost výnosu daleko vyšší než u klasické kapitálové životní pojistky. Další výhodou je velká flexibilita tohoto pojištění, jelikož klient může měnit svou investiční strategii a zejména je výhodné, že může čerpat peníze kdykoliv během trvání pojistné doby podle svých potřeb aniž by rušil pojistnou částku.
Vzhledem k tomu, že životní pojištění je poměrně složitý produkt, je opravdu potřeba dobře ho promyslet a nebát se využít odbornou radu. Samozřejmě je dobré porovnat produkty různých pojišťoven, neboť se liší jak cenově, tak i obsahově. Je důležité myslet hodně dopředu, protože životní pojištění se uzavírá na dost dlouhou dobu a skutečně se nevyplácí odstupovat od smlouvy během prvních let, protože nikdy nedostanete tolik, kolik jste do pojištění vložili. Životní pojištění se též moc nevyplácí starším lidem, neboť pojišťovna nemá tolik času na zhodnocení peněz a více odkládá jako rezervu na krytí rizika. Proto je dobré životní pojištění uzavřít "mladý a zdravý" , tím pádem laciněji. Pro ty, kteří mají problémy naspořit je možná důležitá informace, že lze pořídit poměrně slušnou životní pojistku i za zhruba 300,- Kč měsíčně.
Pro koho je vlastně životní pojištění dobré? V podstatě pro každého, ale pro mladé rodiny s dětmi je téměř nutností. Pro ně je též velmi oblíbenou formou spojení životního pojištění s možností čerpání hypotéky.
Pro skalní odpůrce životního pojištění mám ještě malou poznámku. Většina z nich má totiž automaticky pojištěna auta, byty či domy. To, co je však v jejich životě nejcennější, je vlastní zdraví a schopnost pracovat. Proč si tedy nepojistit i tyto cennosti?

Jana Hájková