Jakoby nestačila nová pravidla na silnicích! A přece. Dnes je možné udělat si „papíry“ i na počítač. Nejde o nová pravidla, ale o přezkoušení znalostí, které potřebujeme k práci (ale vlastně i zábavě) na počítači. Co to znamená? Jsou to mezinárodně uznávané zkoušky, které si může udělat kterákoli z vás. Úspěšné složení je potvrzeno certifikátem ECDL (European computer driving licence) a získáním kartičky Evropský počítačový řidičský průkaz.
Testování zahrnuje 7 zkoušek, které se skládají v jakémkoliv pořadí. Není při tom podmínkou absolvování předchozích kursů, ani nerozhoduje délka „praxe“. Důležité je jen to, jak si dokážete poradit se zadaným úkolem nebo otázkou. Kvůli jejich složení nemusíte na univerzitu, přestože dostanete index na zapisování výsledků. Tyto zkoušky se skládají pod dohledem odborníků například v Praze a Brně v počítačové škole Gopas. Nad regulérním průběhem bdí a certifikáty vydává Česká společnost pro kybernetiku a informatiku. K získání certifikátu ECDL Start postačí libovolné čtyři zkoušky ze všech sedmi:

1. základní pojmy v informačních technologiích
2. práce s počítačem a správa souborů
3. textový editor
4. tabulkový kalkulátor
5. databáze
6. prezentace a grafika
7. internet a elektronická pošta

Pokud máte pocit, že pro vás tyto testy budou procházkou růžovým sadem, můžete je klidně skládat jeden za druhým a za půl dne mít všechno hotovo. Naopak ty, které se raději soustředí na jednu oblast a budou se chtít pečlivě připravit, mohou skládat každý test jednotlivě a s časovým odstupem. Na zkoušky se můžete připravit na specializovaných přípravných kursech ve stejné škole.
Kolik toho musíte umět a co to stojí? Pro úspěšné složení každé zkoušky je třeba získat přibližně 80% z možných bodů. Maximální limit na vypracování odpovědí a splnění zadání je 45 minut. Můžu vás povzbudit, že jedna zkouška mi většinou trvala kolem 20 minut. Složení všech sedmi zkoušek pro získání certifikátu vás přijde na 2500 Kč. Čtyři testy stojí 1500 Kč a získáte certifikát ECDL Start, který lze třeba i později doplnit. Do ceny indexu je vždy zahrnuta i jedna opravná zkouška.
K čemu to všechno je? To je jednoduché – dobře se vyjímá v profesním životopise, dává vám konkurenční výhodu před ostatními i kdyby třeba uměli na počítači stejně dobře. Není tak docela nepravdivý výrok, který jsem nedávno četla: že žena musí prokázat na stejné místo mnohem více odborných znalostí než muž. Je taky vstupenkou do budoucna. V některých zemích je certifikát již dnes povinný pro státní úředníky nebo učitele. Jak dlouho může trvat než skončí benevolence firem přijímat kohokoli a hřát mu místečko u PC vybaveného softwarem z nějž možná nevyužije ani desetinu? Jak dlouho může trvat, než se změní seznam volných živností tak, že živnost orientovanou na práci s počítačem nebude moci provozovat každý, tak jako se to stalo kadeřnicím, pedikérkám a jiným profesím? A jako bonbónek na závěr – může být docela příjemné usadit pána tvorstva, který by vás raději viděl v kuchyni, poznámkou o tom, že on, na rozdíl ode mě, na to rodinné pécéčko řidičák nemá.