I na cenu bezmála čtvrt milionu korun se může vyšplhat školné, které zaplatíte za svoje dítě po dobu jeho osmiletého středoškolského studia. A to zdaleka není všechno…
Máte doma páťáka, sedmáka nebo deváťáka a chystáte se právě v těchto dnech vyplnit přihlášku na střední školu? Určitě i vy jste doma řešili dilema, jestli poslat dítě na přijímací pohovor do školy státní nebo soukromé. Soukromé školství u nás nemá v porevoluční době příliš dlouhou tradici a také názory na ně se dost různí. Jedni tvrdí, že soukromá škola je ideální variantou pro nadané a liberálně vychovávané dítě, že je zde mnohem více prostoru pro experiment a individuální přístup než ve „zkostnatělé“ škole státní. Odpůrci soukromých škol zase apelují na to, že soukromé střední školy a gymnázia jsou jen placeným odkladištěm pro rozmazlené fracky, kteří se nechtějí nebo neumí učit, případně nejsou dost chytří na to, aby udělali přijímací zkoušky na státní školu. Je jasné, že každý extrémní pohled na věc je subjektivní a může být velmi zavádějící. Podle čeho se tedy rozhodovat?
Důležitým, ovšem zdaleka ne jediným argumentem, může být pro rodiče cena školného. Kolik vás tedy může stát roční pobyt potomka na soukromé střední škole? Například v Praze se ceny ročního školného pohybují od 12 000 do 30 000 korun, nejčastěji musí rodiče sáhnout do peněženky pro 20 000 nebo 25 000 korun. Některá gymnázia nebo střední školy navíc nabízejí slevy pro sociálně slabé žáky, prospěchová stipendia nebo slevy pro sourozence stávajících studentů. Také je třeba se předem pídit po tom, co ještě kromě školného bude během roku třeba za studium vydat. V některých školách si totiž musí děti kupovat učebnice a sešity samy, jinde jim je škola poskytuje zdarma. Také (především u škol s jazykovým zaměřením) je třeba předem počítat s tím, že případné krátkodobé či dlouhodobější výměnné jazykové pobyty dětí v zahraničí budou stát něco navíc.
Na závěr jen dodejme, že výše školného není logickým odrazem kvality ceny. Bylo by chybou se domnívat, že čím bude škola dražší, tím vzdělanějšího člověka z vašeho dítěte vychová. Kromě ceny školného se proto raději přeptejte i na další, neméně důležité informace, dejte si schůzku s ředitelem, zajděte se do školy podívat a popovídejte si s žáky, kteří na škole studují, nebo s jejich rodiči.
Reklama