Máte vlastní firmu nebo si chcete „šplhnout“ u nadřízených? Máme pro vás tip na vytvoření nevšední a moderní firemní prezentace s využitím současných technologických možností!
Na prahu nového tisíciletí s přicházejícími novými technologiemi nastává čas uvažovat o tom, jakým způsobem do budoucna prezentovat svou firmu, poskytované služby či výrobky. I nadále asi budeme používat papírové katalogy, brožurky či letáčky, ale chceme-li být konkurenceschopní, musíme umět reagovat na poptávky trhu mnohem pružněji a to nám většinou klasická tištěná media nedovolují.
V nejbližší budoucnosti se asi budeme setkávat stále častěji s nabídkami v elektronické podobě, a to buďto na internetu či přímo cíleně na elektronických nosičích dat – na CD discích či disketách.
Jaké jsou výhody těchto elektronických prezentací? Jednoznačně je to rychlost jakou jste schopni potřebné informace měnit či doplňovat. Určitě se každému z vás stalo, že jste po vytištění propagační tiskoviny zjistil/a, že v textu je chyba, schází tam důležitá informace, obrázek, foto výrobku atp. Přesto, že váš klient si pravděpodobně ničeho nevšimnul, vy jste z výsledku vaší práce neměl/a tu správnou radost. Představa, že budete muset absolvovat celé to kolečko grafik-schvalování-tiskárna znovu a představa dalších vícenákladů vás jistě ještě teď probouzí ze spánku.
U elektronických prezentaci na nosičích dat máte tu výhodu, že změnit můžete cokoli v podstatě okamžitě a necháte si vyrobit přesně takové množství prezentací, které právě potřebujete.
Dalšími výhodami elektronických prezentací je, že jsou-li správně vytvořené, nejsou statické. Může je doprovázet hudba, animace či jiné efekty. Každou věc či prostor, který chcete prezentovat, můžete představit na tolika obrázcích a pohledech, na kolika potřebujete, nejste limitováni velikosti stránky, počtem listů atp.
Absolutním vrcholem vaší prezentace ovšem bude, použijete-li panoramatické fotografie reálných prostor či předmětů od firmy Active Image. Tyto fotografie vám umožní prezentovat každý jednotlivý předmět či prostor na jedné jediné fotografii. Ale zato kolem dokola, nahoru i dolů, s možností přibližování si potřebných detailů. Navíc je do těchto fotografií možno vkládat různé odkazy např. na vaše www stránky, specifikace produktu či prostoru, ceníky služeb, různé tipy, speciální nabídky atp. U panoramatických fotografií prostor lze jednotlivá panoramata propojit na sebe tak, že jimi lze procházet jako skutečnými reálnými prostory.
Co dodat? Buďte in a nebojte se již dnes využívat technologii 21 století!