Každý správný chovatel jistě po čase zatouží po rozmnožení rodiny svého chlupatého miláčka jako naplnění svých chovatelských dovedností a zkušeností. Morče asi stále vede tabulku nejoblíbenějších "pet" u dětí, a proto se nyní podíváme zblízka na jeho soukromý život. Jako první nás bude zajímat vhodný věk na založení rodiny. U samiček se tak může stát ve stáří již mezi 3-5 měsícem, kdežto u samečků počkáme až na 5-6 měsíc věku. Pokud by došlo k zabřeznutí mladší samičky, projeví se morčecí sklon k obezitě, což může zapříčinit sníženou plodnost, těžký porod nebo velké procento mrtvě narozených mláďat.
V domácnostech se nejčastěji chovají morčata v párech, ale jako lepší varianta se jeví chovat je v polygamních skupinách s jedním samcem a několika samicemi. V takovéto sociální skupině jsou mláďata odchovávána většinou společně, a to až do odstavu. Protože má samička jen jeden pár mléčných bradavek, velmi často se na krmení mláďat podílejí i jiné samice. Také po porodu ostatní samice pomáhají s odstraněním placenty a očištěním narozených mláďat. Po dobu březosti bychom neměli samičku zbytečně lekat a brát do ruky, zvláště pak v posledních dnech před porodem. Vzhledem k značné délce březosti, která je však dána plně vyvinutým, ochlupeným a vidoucím mládětem, jsou samice lehce zranitelné a často se stává, že neopatrné braní do ruky anebo "hrubší" zacházení vyúsťuje v porodní komplikace. Ty se projeví těžkým porodem, narozením mrtvých mláďat či dokonce úhynem samičky.
Jídelníček není třeba měnit, pouze můžeme budoucí mamince přilepšit různými druhy čerstvé zeleniny, ovoce, naklíčeného obilí, přísunem vitamínových a minerálních preparátů. Většina porodů probíhá v noci a není třeba nějak do jejich průběhu zasahovat. Jednodenní mláďata váží 70-100 g (v nízkých vrzích), ale již početnější vrhy se vyznačují jen polovinou této hmotnosti. Teploty okolo 25-30 °C spolu s vysokou vlhkostí vzduchu znamenají pro chovná morčata vážné nebezpečí, hrozí jim přehřátí spojené se ztrátou laktace, předčasnými porody a úhyny mláďat i dospělců. Mláďata jsou prvních 14 dní závislá na mateřském mléce, i když velmi brzo ochutnávají pevnou stravu po vzoru matky. Ve věku 3 týdnů váží zhruba 150 g a jsou připravena na odstav.

Nataša Velenská