Přírodovědci pracující na Madagaskaru předevčírem oznámili, že právě objevili tři dříve neznámé druhy lemura myšího, nejmenšího primáta na světě. Lemurové jsou nejprimitivnější primáti a patří mezi nejohroženější živočišné druhy. Madagaskar je jediným místem na světě, kde žije kolem 40 druhů lemurů včetně dvou dříve neznámých druhů lemurů myších.
Mezinárodní tým vědců potvrdil, že jde o nové druhy, což dokazují genetické testy a zjištěné drobné rozdíly ve stavbě lebky, zubů apod. „Nestává se často, že bychom objevili nové druhy primátů,“ říká Steven Goodman ze přírodovědného muzea v Chicagu, který se zúčastnil terénního výzkumu. Jeho spolupracovníci byli z Německa a Madagaskaru.
Tři nově objevené druhy lemurů žijí pouze v suchých hustých lesích podél západního pobřeží ostrova. Jsou velcí asi jako veverky, váží necelých deset deka a jedí brouky, ovoce a rostliny. Ve dne si nejmenší opičky rády schrupnou a v noci mají pré.
Madagaskar je rozlehlý ostrov poblíž východního pobřeží Afriky. Vědci věří, že se oddělil od pevniny před 165 miliony let a mnoho tamních rostlinných a živočišných druhů je proto jedinečných. Nejstarší pozůstatky lemurů pocházejí z doby před 58 miliony let a pro studie zabývající se vývojem člověka a dalších primátů jsou nepostradatelné. K malé radosti přírodovědců byly lesy na Madagaskaru z 90% vykáceny, což ohrožuje přežití některých živočišných druhů. Výzkumníci se obávají, že v příštích deseti nebo dvaceti letech vyhyne 10 procent světových druhů primátů.