Takže, třetí víčko je skutečně víčko, blanka, která se vysouvá z vnitřního koutku napříč přes oční kouli v momentě zvýšeného nebezpečí úrazu očního bulbu. Funguje jako ochranný štít, jakýsi sichr, kdyby nestačilo jen reflexní zavření "normálních" víček. Třetí víčko neboli mžurka do oka patří, má svůj význam. Třetí víčko může dělat určité problémy kupř. když neběhá v oku jako ploška a různě se roluje nebo když na jeho především vnitřní straně rostou vlivem "prachu cest" slizniční výrůstky, které v oku dráždí. To by však měl vždy vyšetřovat veterinární lékař. Majitelé většinou přicházejí do ordinace s anamnézou, že psíkovi teče z očí sekret různé hustoty a barvy. Za jistých zcela výjimečných okolností se i třetí víčko odstraňuje.