Pakliže se fenka nakrývá poprvé, nemělo by to být později, než ve čtyřech letech. Pozdější prvomateřství není žádoucí, jelikož organismus a anatomické struktury důležité při porodu jsou již "staré". Jestliže již fenka rodila, může se klidně nakrývat i do osmi let, má-li pevné zdraví a kondici. Schopnost množení u psů a fen se stářím většinou neochabuje a i velmi staré feny a psi mohou zplodit potomky. Podle pravidel přírody je jaro pro vznik nového života příhodnější. Optimální doba krytí se obecně udává od devátého do čtrnáctého dne hárání, měřeno od doby objevení se prvních krvavých stop. I tady jsou velké odlišnosti, ale v zásadě se řiďte těmito počty. Kdybyste opravdu přesně chtěli určit kdy, dělá se tzv. poševní cytologie. V laboratoři se zhotoví výtěr z pochvy háravé feny (cca 5. den) a dle charakteru buněk se s vysokou přesností určuje optimální doba krytí. Výtěr a vyšetření je nutné opakovat dle potřeby i několikrát.

MVDr. M. Čáp