S blechami se dozajista u svého psa setká každý chovatel. Zablešeni jsou i psi i feny vybraných chovů vzácných a drahých plemen, stejně jako obyčejní voříšci běhající poslušně za svou paničkou po parku. Napadení blechami není nic neobvyklého. Blechynečiní ve výběru mezi svými budoucími hostiteli žádných vyjímek. Díky ne příliš dobré informovanosti o tomto problému mají mnozí chovatelé, kteří na svém psovi blechu objeví, pocit "nečistoty" a určitého "poklesku" v očích jiných pejskařů a kolegů chovatelů. Někteří raději vymýšlejí různé krkolomné teorie o možném původci zablešení svého svěřence a historie, "kterak pes k bleše přišel", bývají někdy velmi pikantní.

V hmyzí živočišné říši existuje přes sto druhů blech. Pro domácí masožravce (psy a kočky) má význam pouze několik málo jejich zástupců. Na psech nejčastěji parazituje blecha kočičí blecha psí a blecha lidská Všchny tyto druhy napadají i člověka. Zablešení je problém především zvířecí. Člověk bývá blechami napaden pouze výjmečně, a to především v návaznosti na kontakt se zablešeným zvířetem. Blechypatří z hlediska zoologického zařazení mezi hmyz, to jest mezi bezobratlé živočichy, kteří mají tělo rozdělené na tři části a mají tři páry noh. Blechy se řadí mezi hmyz, který nemaje křídel, nemůže létat, ale tvar jeho těla a silné končetiny mu dovolují velmi čilý pohyb v srsti. Blechypatří mezi parazity napadající teplokrevné živočichy – hostitele, na nichž jsou z hlediska své obživy naprosto závislí. Zablešení je problém především zvířecí. Člověk bývá blechami napaden pouze výjmečně, a to především v návaznosti na kontakt se zablešeným zvířetem.
Dospělá blecha je vybavena bodavým a savým ústrojím, pomocí kterého perforuje kůži hostitele a z nalezené nabodnuté drobné kapiláry (cévky) saje krev. Krev je jedinou potravou dospělé blechy. Blecha má velmi objemný žaludek, který se může několikanásobně zvětšit a pojmout velké množství krve - potravy "do zásoby". Zažívací ústrojí blechy dokáže využít z nasáté krve jen malé procento a většinu vyloučí ve formě drobných výkalů. Trus blech vypadá jako zrnka máku a je u psa důležitým diagnostickým znakem zablešení.

Jak zvíře zbavit blech? Správný postup je popsán ve čtyřech krocích
- jasná diagnostika napadení zvířete blechami
- likvidace všech dospělých parazitů, jejich vajíček a larev na zvířeti
- sanace prostředí, kde je zablešený pes chován
- důsledná a dlouhodobá ochrana zvířete před opětovným napadením blechami


Toto schema jest jediné možné. Jednotlivé kroky je nutno postupně všechny provést a žádnou fázi "protibleší války" nevynechat. Správný postup v jednotlivých krocích je následující:
Zjistit, zda je zvíře zablešené, je poměrně jednoduché. Buď při pečlivém probírání kožichu "proti srsti" narazíme na živé, velmi rychle se v srsti pohybující blechy, nebo v chlupech hledáme bleší trus, tedy výše popisovaná "maková zrna". Nejvíce blech "bydlí" v srsti na zádech a hlavě v místech, kde se zvíře nemůže snadno drbat a vykusovat.


Sanace (ozdravění) resp. likvidace dospělých blech, kukel a vajíček z prostředí, kde pes žije, je naprosto nezbytnou součástí "protibleší války". Lze jí provést chemicky, tzn. cestou přímé likvidace parazitů a jejich vývojových stádií, postřikem nebo vytřením prostředí vhodným preparátem. S úspěchem používáme Bolfo Plus® spray, naředěné roztoky Takticu®, Neostomosanu®, Neocidolu® a horkou vodu. Sanaci prostor je nemožné s úspěchem provést použitím např. Sava, Domestosu, mycích saponů a dalších domácích čistících prostředků. Boj proti blechám a jejich zárodkům se musí vést specielními k tomu určenými chemickými prostředky, které parazity skutečně zabíjejí. K úspěšnému ozdravění prostředí a prevenci patří i časté luxování a praní povlaků psích pelíšků a důsledná okamžitá antiparazitární očista po návratu z dovolených, z psích hotelů, útulků .


V dlouhodobé strategii ochrany proti blechám jednoznačně vedou kvalitní antibleší obojky
Ve strategii protibleší války platí několik zlatých pravidel:
- neexistuje nejlepší preparát, existují však velmi špatné výrobky
- požádat o radu u veterinárního lékaře se vždy vyplatí
- kupovat zásadně značkové výrobky od renomovaných firem a nešetřit, cena je přímo úměrná kvalitě
- doba účinku uvedená na značkových preparátech platí pouze při správném způsobu použití
- respektovat doporučení výrobce, po jaké době výrobek vyměnit či provést další aplikaci

Podle materiálu MVDr.Čápa