Postup je jednoznačný. Nejdřív se musíte sama rozhodnout jsa dospělým člověkem, zdali vyžadujete na majiteli veterinární atest psa na vzteklinu a jestli se necháte ošetřit u lékaře. Humánní kolega bude automaticky tento atest vyžadovat. Někteří pokousaní mávnou rukou, jiní se z neznalosti nechají odbýt očkovacím průkazem psa. Vzteklina je choroba smrtelná a neléčitelná. Pravděpodobnost nákazy od psa chovaného doma je pramalá, ale ....... jistota je jistota. Vždy vyšetření doporučuji, byť by pes byl sebeopečovávanější.
Platné očkování psa n e n a h r a z u j e vyšetření zvířete. Je-li pes očkován na lyssu či nikoliv, je úplně jedno z hlediska nutnosti vyšetření po pokousání. Prohlédnout se musí (ze zákona) očkovaný i neočkovaný jedinec. Pakliže vy nebo váš ošetřující lékař chcete prohlídku psa od veterináře, je majitel zvířete p o v i n e n dostavit se do 24 hodin po pokousání do veterinární ordinace. Kolega zvíře prohlédne, vyplní atest, přidá svůj podpis a je hotovo. Druhé, také zákonem předepsané vyšetření se provádí pátý den po pokousání. Veterinární lékař opět vyplní hlášení se svým podpisem. Negativita této prohlídky stačí humánnímu kolegovi k tomu, aby vás neposlal do nemocnice na preventivní vakcinaci na vzteklinu. Očkování lidí proti lysse již není oněmi "bolestivými injekcemi do břicha" sovětskou antirabickou vakcínou VnukovoSad 52, ale moderní francouzskou či rakouskou očkovací látkou vpravenou do ramene jako při jiném běžném očkování.
Vyšetření psa spočívá v kontrole teploty a v kontrole reakce zornic. Pes nemocný vzteklinou má jasné nezaměnitelné klinické příznaky. Zaplať Bůh neměl jsem dosud tu "čest".
Zdráhá-li se majitel zvířete absolvovat prohlídku, argumentuje-li "zdravím" svého psa či platným očkováním proti vzteklině, zavolejte policii, která chovateli domluví, případně ho předvede. Vzteklina není sranda. Inkubační doba je až jeden rok. Po objevení se klinických příznaků si můžete jít objednat rakev.
Historka na konec a malá reklama pro psí očkovací látku proti vzteklině Rabisin (Merial, Francie), která se v ČR a ve světě používá nejvíce.
Moje příbuzná se nechala v Dillí na ulici kousnout psem. Nákazová situace v Indii je, co se vztekliny týče, dosti dramatická. Lékař jí předepsal sérii ochranných injekcí, které si však v Indii musíte koupit v lékárně, donést do ordinace a tam vám ji zobnou. Injekce jsou též Merial, ale pro lidi. V Díllí a v Kalkatě vše proběhlo o.k.. V Colombu na Cejlóně dostali moji příbuzí také v lékarně požadovanou ampuli. Lékař to slečně vpravil bez mrknutí oka do hýždě, ale poté, ouha, zjistil, že žena bílého sahiba dostala ne lidskou, ale psí vakcinu Rabisin. Sice od stejné firmy, ale pro jiný živočišný druh. Vakcína již byla v ..... zadku, doslova i do písmene, a co teď. Firma Merial nezklamala. I Rabisin pro psy je tak čistý, že se Markétě nic nestalo a žije se svým bílým sahibem dodnes a - neslintá.
MVDr. Michal Čáp :-))