Štíhlá postava modelek z titulních stránek časopisů je již dlouhou dobu snem velké části lidstva, zatímco lidé s nějakým tím kilem navíc jsou takřka společensky znemožněni. To vede ke zvýšenému zájmu o nejrůznější redukční kúry, při nichž obézní jedinci často zapomínají na to, že jedinou spolehlivou metodou snižování hmotnosti je snížení energetického příjmu potravou a zvýšení výdeje pohybem. Existuje řada údajně spolehlivých postupů, které jejich autoři či příznivci označovali za „zázračné“ či „vynikající“, v naprosté většině se však jejich proklamovaný účinek nepotvrdil. Přesto existují medikamenty, které nám sice nezaručí zhubnutí bez jakékoli snahy, ale mohou nám redukční dietu značně ulehčit.
Před řadou let se například k redukci váhy používal způsob, při kterém se pacientům podávaly hormony štítné žlázy. Ono to fungovalo, samozřejmě - ovšem za cenu celé řady negativních vedlejších účinků. Podáváním těchto hormonů se totiž i u zcela zdravého člověka navodí příznaky onemocnění se všemi jeho negativními důsledky. Tento způsob už se tedy dnes nepoužívá, protože je považován za neetický a zcela nevhodný.
Bez diety nezhubneme
Chceme-li zhubnout, základem je snížit příjem energie - to znamená méně a zdravěji jíst. A v tom je právě háček! Možnost dobře se najíst je totiž u řady lidí provázena příjemným, ba dokonce velmi příjemným, pocitem. A když se obézní člověk, který se snaží o zhubnutí, vzdá této, často téměř jediné životní radosti, páchá vlastně násilí sám na sobě. A to si samozřejmě každý dvakrát rozmyslí.
V poslední době však všechny, kteří trpí nadváhou, potěšila dobrá zpráva: Redukce hmotnosti je možná i bez nadměrného odříkání se jídla! Toho docílíme tím, že pomocí přírodních látek ovlivníme určité metabolické pochody. Tak dosáhneme toho, že se sníží sklon k tvorbě tukové tkáně z jiných zdrojů, například z cukrů. Ve většině přípravků se pak tyto látky kombinují ještě se sloučeninami, které našemu tělu usnadňují spalování tuků. Tím vzniká více tepla, ale energie se neukládá formou tukových zásob.
Látky, které „pálí“ tuky
V přípravcích usnadňujících redukci váhy se většinou používá kombinace hydroxycitrátu a karnitinu. První látka, tj. hydroxycitrát, je extraktem z rostliny rodu Garcinia. Tyto rostliny pocházejí z Asie nebo z Afriky, je jich přes 200 druhů, jako na příklad G. hanburyi, G. morella, G. cambogica a další. Plody těchto rostlin obsahují větší množství zmíněného hydroxycitrátu, který brzdí (ale plně nezastavuje) tvorbu tuku v těle člověka.
Druhou důležitou složkou je již zmíněný karnitin, který napomáhá spalování mastných kyselin (důležitá součást tuků), přičemž vzniká energie. Karnitin je poměrně široce používán aktivními sportovci, kteří díky němu mají k dispozici větší množství energie a mohou pak podat vyšší výkon. Právě tyto dvě látky jsou součástí přípravku Viaredin firmy Walmark, který kromě nich obsahuje i některé vitaminy a další důležité prvky, jako chrom, zinek, jod a podobně.
Je nutno mít na paměti, že i když víme, jak tyto látky účinkují a jak se dají použít, základem však přesto zůstává redukční dieta se všemi zásadami - dieta by měla trvat jen kratší dobu, člověk, který ji dodržuje, by měl být naprosto zdravý, a zapomenout nesmíme ani na dostatečný přísun tekutin.
Pokud jde o člověka nemocného, měl by vždy konzultovat svůj redukční režim s ošetřujícím lékařem, protože nadměrné a rychlé hubnutí může mít velmi nepříznivé zdravotní důsledky. Za optimální pro člověka bez vážnější choroby je považovaný váhový úbytek asi 2 – 4 kg za měsíc.
Medikamenty nejsou zbytečné
Z toho, co bylo uvedeno, může vzniknout dojem, že vlastně přípravky tohoto typu jsou zbytečné, když stejně je nutno dodržovat dietu s energetickým (kalorickým) omezením. Není to tak docela pravda, protože určité medikamenty mohou redukční kúru významně usnadnit. Podobně, jako některé přípravky zmenšují pocit hladu, může výše zmíněná kombinace látek usnadnit redukční režim a odstranit tak do určité míry nepříjemné pocity, které zejména na počátku diety člověk vnímá. Bude-li člověk tyto medikamenty užívat, bude pro něj zahájení redukčního režimu snadnější.
Pojem „zahájení redukčního režimu“ jsem použil zcela záměrně - dlouhé podávání této kombinace i jiných medikamentózních přípravků není obecně považováno za vhodné. Je totiž velmi pravděpodobné, že organizmus si na určitý počáteční náraz zvykne a k dalšímu udržení váhového úbytku by bylo nutno dávky zvyšovat. To však by mohlo vyvolat výraznější nežádoucí příznaky nebo jiná rizika pro organizmus. Rozhodneme-li se pro delší redukční režim, tj. trvající více než 4 – 6 týdnů, měli bychom své rozhodnutí konzultovat s lékařem a být pod pravidelnou kontrolou zdravotního stavu. A to i v případě, že jsme naprosto zdraví. Jedině lékař totiž může zjistit, zda hubnutím neohrožujeme náš srdečně cévní systém, zda nám neschází některý důležitý vitamin či stopový prvek či zda nedochází ke snížení imunity nebo výskytu zažívacích obtíží.
Konečně podobně jako u každého léku, každé potraviny je nutno i zde mít na paměti, že někteří jedinci mohou hůře tolerovat určitou látku. Je proto nutno, zejména zpočátku, více si všímat nově vzniklých potíží a raději se při jejich výskytu poradit s lékařem. Není to nedůvěra k určitému přípravku nebo k určitému postupu, je to jen opatrnost, aby nedošlo k poškození organizmu, kterého bychom pak mohli litovat. Jedině s takovýmto přístupem budeme moci zhubnout, a tím přispět ke zlepšení svého zdravotního stavu a k prodloužení života. Pak bude možno ocenit pozitivní důsledky nejen dosaženého váhového úbytku, ale zejména jeho udržení.

Doc. MUDr. Lubomír Kužela, DrSc.
Reklama