Dnes jsem pro vás ve starých knížkách a mezi přáteli posbírala několik méně známých vánočních zvyků a obyčejů:
· Do konce roku je nutné vrátit všechny cizí věci, které jsou v domě, projděte pečlivě celý dům či byt a vraťte vše, co vám nepatří.
· Barbora, Mikuláš a Lucie jsou tzv. dny čarodějnic (kniha mluvila i o Tomáši, ale nevím, kdy míval svátek, v dnešním kalendáři je Tomáš někdy zjara) jsou dny čarodějnic. V těchto dnech nesmí cizí žena (s výjimkou domácích) do chléva. Také není v uvedených dnech radno cokoli půjčit, dát a prodat.
· Pučení proutků je zvyk známý, ale méně známé je, že se vždy nařeže tolik prutů jako je členů rodiny a každý si napíše své přání na malý lísteček, ten se zalepí a pověsí na větvičku - komu vykvete, tomu se přání splní.
· Svobodné dívky ještě na Lucii napíší na lístečky jména hochů, kteří se jim líbí (mělo by jich být 12, ale může některé nejoblíbenější napsat dvakrát). Poté se lístečky zalepí, dají do misky a každý den se jeden spálí. Ten jediný, který zůstane v misce na Štědrý den, je dívce souzen.
· Pokud má dívka již vytipované tři mládence, může zkusit metodu zápalkovou, rychlejší. Do jablka zapíchne tři zápalky, kdy každá symbolizuje jednoho nápadníka a současně je zapálí. Ta, která hoří nejdéle, představuje toho, za něhož se dívka má vdát.

A co vy, jaké máte nevšední vánoční tradice?
Reklama