O léčbě na základě podobnosti se zmiňoval již Hippokrates, ale za skutečného zakladatele homeopatie jako lékařské metody je považován dr. Samuel Hahnemann (1755 – 1843). Tento míšeňský lékař na desítkách pokusů jako první prokázal na vědecké úrovni skutečnost, že látka, která má schopnost vyvolat nějaké onemocnění, má v sobě schopnost je také vyléčit. Terapeutický efekt homeopatie se odvíjí od tzv. „zákona podobnosti“, což v praxi znamená zcela odlišný pohled na nemoc. Stručně řečeno je při léčbě podávána taková látka, která má v koncentrovaném stavu schopnost vyvolat podobné příznaky, kterými pacient trpí. Základním heslem homeopatie je: SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR (Podobné nechť je léčeno podobným).
V současnosti představuje homeopatie nejsilnější a nejpropracovanější větev tzv. netradiční medicíny, přičemž nejvíce je rozšířena v západní Evropě (Francie, Velká Británie, Německo) a jihovýchodní Asii (Indie). I u nás si ale zejména v posledních letech získala homeopatie mnoho příznivců z řad lékařů i pacientů. Velikou výhodou homeopatie je to, že léčba s sebou nenese žádné nežádoucí vedlejší účinky a bez problémů je možné ji použít u všech věkových skupin (včetně kojenců, těhotných žen a starců). Právě z tohoto důvodu se ve Francii pro homeopatii vžilo velice výmluvné označení „médicine douce“ (nenásilná medicína) a homeopatické léky jsou v této zemi hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
Homeopatický lék se od léku klasického neliší vzhledem, nýbrž specifickým způsobem přípravy a osobitým a individuálním způsobem předepisování na základě „obrazu“ onemocnění. Homeopatický lék není a ani nemůže být škodlivý, protože látky v něm obsažené jsou mimořádně naředěné a tzv. „dynamizované“. K navození ozdravné reakce stačí jeho podání ve zcela zanedbatelných a – z hlediska klasické medicíny - naprosto neškodných množstvích (v tzv. „infinitezimálních“ ředěních) za předpokladu, že v procesu přípravy a ředění lék „dynamizujeme“ (důkladně protřepeme).

Právě teď, kdy jsou před námi nejchladnější měsíce roku, které s sebou tradičně přinášejí záněty horních cest dýchacích, virózy a chřipkové stavy, je vhodná doba sáhnout po homeopatickém léku. K samoléčbě byly vyvinuty různé kombinace homeopatik, ve kterých jsou vedle sebe namíchány různé jednosložkové homeopatické léky, které se v případě konkrétného onemocnění předepisují nejčastěji. Tak lze léčit suchý, dráždivý kašel např. výtečným homeopatickým sirupem. V lékárnách dnes naleznete řadu homeopatických přípravků také na prevenci a léčbu chřipkových stavů a sezónních zimních infekcí.

Homeopatické léky jsou v České republice registrovány orgány Ministerstva zdravotnictví a k dostání jsou výhradně v lékárnách. Některé jsou určené k samoléčbě, jiné musí doporučit v homeopatii erudovaný lékař či lékárník.

Bližší informace o homeopatii se můžete dozvědět na adrese www.homeopatie.net nebo na adrese INFORMAČNÍ CENTRUM PRO HOMEOPATII A HOMEOPATICKÉ LÉKY, Na Bojišti 2, 120 00 Praha 2.

Chcete se na něco zeptat odborníka? Připravujeme pro vás rozhovor s homeopatickým lékařem MUDr. Milošem Rýcem, který spolupracoval i na přípravě tohoto článku. Své konkrétní dotazy na pana doktora můžete psát sem pod článek a nebo na e-mail redakce@zena-in.cz.