Kdo nyní doufá v nějakou pikantní historku, bude trpce zklamán, neboť nadpisová věta nemá vůbec nic společného se sexem. Přesto ji velmi často slýchávám od svého muže. Patřím k bytostem nadmíru netrpělivým. Jeden člověk přede mnou u pultu mě spolehlivě odradí od nákupu, zrovna tak, když si přečtu na jízdním řádu, že tramvaj se nachází kdesi na trase mezi mou a předešlou stanicí, raději dále pokračuji pěšky.
Anglický veterinář James Herriot měl se svým šéfem Sigfriedem podobnou zkušenost, kterou s laskavým humorem popsal v jedné ze svých knížek. Týkala se uspávání koní, které musel provádět sám, neboť Sigfrieda čekání na výsledek uvádělo do stavu nepříčetnosti. Stejně to nikdy nevydržel, vystupoval s hořící cigaretou z auta, kam se byl předtím uchýlil, aby čekání snáze přetrpěl, a těsně předtím, než se kůň uložil ke spánku, volal onu památnou větu. Pan Herriot dodává, že i v dnešní době, kdy nové preparáty zkracují dobu potřebnou k uspání na pouhých pár desítek vteřin, vždy mezi druhou a třetí vteřinou před konečným úspěchem jej znovu vyděsí zaburácení Sigfriedova zvolání.
A u nás doma je tomu podobně, i když tato slova nepronáším já, nýbrž můj muž v marné snaze vštípit mi alespoň minimální dávku trpělivosti. Musím upřímně doznat, že zatím prohrává na celé čáře! Avšak dnes při nákupu v samoobslužné prodejně s nákupními vozíčky (na kterých běžně jezdím, odstrkávaje se jednou nohou, abych byla co nejrychlejší a nejmobilnější) mě jedna paní v netrpělivosti předčila. Střetly jsme se zrovna na křižovatce mezi regály, když pronesla" "S dovolením..." Protože jsem pochopila, že chce vpřed, uhnula jsem do jedné z postranních uliček, ale vzápětí se za mnou ozvalo: "Řekla jsem s dovolením!" Hlas nabýval na intenzitě a slabiky ostře vpochodovávaly do mé mysli, kde se odsekávaly na jednotlivá písmena, zdůrazňujíce moji neschopnost včasného a rychlého přesunu jinam a její astronomicky narůstající ztrátu času udávanou v nanosekundách.
Usmála jsem se "pod vousy" a těšila se, jak večer porozprávím rodině o ještě netrpělivější osobě, čímž samozřejmě vyzvednu a zdůrazním svou míru trpělivosti s nimi všemi.

A co vy? Jste otroky vlastní netrpělivosti, nebo se stoickým klidem zdoláváte každou situaci? Jste u vás doma za kliďasa, nebo je to váš partner?
Reklama