O tom, že pohybová aktivita utužuje zdraví, nemá asi cenu diskutovat. Kdo jen sedí jako pecka, nehýbe se a ještě se nezdravě stravuje, zadělává si nejen na faldy, ale také na potíže. Podle posledních studií to platí také o těhotných ženách. Jak zjistil tým doktorky Kelly R. Evensonové z University v Severní Karolíně, intenzivní pohybová aktivita v prvním a druhém trimestru může snižovat riziko předčasného porodu.
Do výzkumu bylo zařazeno téměř 1700 těhotných žen, kterým tazatelé položili po telefonu konkrétní otázky týkající se jejich pohybové aktivity před a v průběhu těhotenství. Ukázalo se, že 22% dotázaných žen cvičilo pravidelně v období tří měsíců před otěhotněním, 14% se věnovalo pohybovým aktivitám v prvním trimestru těhotenství a 8% ve druhém trimestru.
Zatímco vliv cvičení před otěhotněním na riziko předčasného porodu nebyl nijak potvrzen, o cvičení v prvém a ještě lépe v druhém trimestru se soudí, že určitým způsobem toto riziko snižuje. „Zjistili jsme, že žen, které v prvních měsících těhotenství například cvičí aerobik nebo plavou, je poměrně málo. Přitom se ukazuje, že pohybová aktivita nejen že nezvyšuje riziko předčasného porodu, ale naopak je snižuje,“ říká vedoucí projektu dr. Evensonová. K tomu dodává, že na výsledku šetření se pravděpodobně podepisují i jiné faktory než samotný akt cvičení. Doktorka zmiňuje například to, že ženy, které se v těhotenství cítí dobře, zřejmě častěji volí pohyb jako jednu z variant trávení volného času, zatímco těhulky, které pociťují nějaké obtíže, spíše necvičí…
Výsledky výzkumu se objevily v listopadovém vydání odborného časopisu Epidemiology.
Reklama