V současné době je na celém světě asi 150 milionů lidí, kteří mají v chorobopisu uvedeno slovo diabetes. Podle podkladů WHO (Světové zdravotnické organizace) však jen v následujících deseti letech vzroste výsledná cifra o více než 100 milionů. Počítá se, že přibližně 70% z těchto nových pacientů bude pocházet z rozvojových zemí, ve kterých je už dnes cukrovka velkým problémem, ať už z hlediska zdravotního, či sociálního.
Obecně se masivní nástup diabetu, který byl v posledních letech zaznamenán prakticky po celém světě, přičítá mimo jiné změnám životního stylu lidí směrem od místních tradic k tzv. americkém způsobu života. Nevyvážená strava bohatá na tuky a cukry, fast food, sladké nápoje, sedavý životní styl, stres… to vše se podepisuje na zdraví populace a vede k rozvoji civilizačních chorob, mezi něž cukrovka prokazatelně patří.
Co je to vlastně diabetes? Zjednodušeně řečeno se jedná o metabolickou poruchu, která je způsobena nedostatkem inzulínu v těle a sníženou schopností organismu inzulín využívat. Normálně je inzulín spolu s dalšími hormony produkován buňkami ve slinivce břišní. Tento životně důležitý hormon je zodpovědný za regulaci množství cukru v krvi. Jelikož nic v těle se neděje samo o sobě a vše souvisí se vším, bývá často cukrovka (zejména v případě typu 2) spojena s nadváhou a vysokým krevním tlakem.
V podstatě existují dva typy diabetu – typ 1 a typ 2.
Diabetes prvního typu se obvykle objevuje u dětí a mladých lidí do 30 let věku a je určitým druhem autoimunní reakce, kdy beta buňky – jediný přirozený zdroj inzulínu v těle – jsou organismem selektivně a ve velkém ničeny jako zdánlivě zbytečné. Proč se tak děje se bohužel zatím vědci pouze dohadují…
Diabetes druhého typu bývá někdy laicky nazýván „stařecké cukrovka“ a projevuje se tak, že organismus začne mít větší či menší problémy s využitím inzulínu. Tato porucha je pravděpodobně výsledkem působení mnoha faktorů. Bylo prokázáno, že masivní nárůst cukrovky typu 2 v poslední době souvisí s pohodlným „západním“ životním stylem, pro který je typické omezení tělesných aktivit a zvýšení příjmu kalorií, zejména v podobě tuku. Tento typ cukrovky se objevuje zpravidla ve vyšším věku, kdy může dost negativně ovlivnit nejen celkovou kvalitu života pacienta, ale také jeho kariéru.
Je pravděpodobné, že právě vy nebo někdo z vaší rodiny onemocní nebo dokonce již trpí cukrovkou typu 2? Zkuste si odpovědět na následující otázku. Čím více odpovědí ANO, tím větší pravděpodobnost:
Trpí již někdo z vaši rodiny cukrovkou typu 2?
Je vám přes 45 let?
Byla u vás zaznamenána snížená snášenlivost na cukr?
Necvičíte, málo se pohybujete?
Máte nadváhu?
Kouříte?

Jak se cukrovka projevuje? U obou typů diabetu dochází ke zvýšení hladiny cukru v krvi, které vede k následujícím příznakům:
- Žízeň
- častější močení
- únava
- rozostřené vidění
- pokles váhy

U diabetu typu 2 však přibližně polovina pacientů nepociťuje žádné příznaky, takže diagnóza pak bývá stanovena více méně náhodou, například při provádění rutinního celkového vyšetření zdravotního stavu, a velmi často s několikaletým zpožděním.
Mnoho lidí mávne rukou a řekne, že se cítí dobře, tak jaképak s tím štráchy. Jenže odborníci varují: cukrovka je skutečně závažné onemocnění, které v případě zanedbání péče může vést k mnoha komplikacím. Oba typy cukrovky například působí negativně na zrak, ledviny, nervy a cévy. V některých případech dokonce může dojít až ke ztrátě zraku, amputacím končetin, selhání ledvin nebo infarktu myokardu. Všem těmto komplikacím se dá úspěšně předcházet, případně je oddálit, včasnou diagnózou a správnou léčbou.

Reklama