Klíšťová encefalitida je infekční onemocnění mozku a mozkových blan, které je přenášeno klíšťaty. Počet nemocných klíšťovou encefalitidou se každým rokem mírně zvyšuje a jako jedinou účinnou ochranou zůstává včasné očkování.
Nejčastěji dochází k onemocnění po přisátí infikovaného klíštěte. Virus mohou přenášet všechna vývojová stádia klíštěte obecného. Další možnou cestou přenosu je požití nepasterizovaného mléka, nebo z něho vyrobených mléčných výrobků.
Klíšťová encefalitida probíhá často záludně ve dvou fázích: u asi 2/3 nemocných se nejprve dostaví potíže jako teplota, únava, pobolívání hlavy, pocit rozlámanosti, které bývají mylně zaměňovány s letní chřipkou. Po několika dnech se nemocnému uleví, cítí se zdráv nebo jen unavený, teplotu nemá, a proto ho překvapí znovuobjevení příznaků druhé fáze nemoci, kterými jsou: velká bolest hlavy, teplota, často závrať, nemocnému vadí světlo do očí. Následuje hospitalizace. Průběh nemoci může být různě těžký, někdy se také dostaví tzv. postencefalitický syndrom v podobě dlouhodobých potíží (bolest hlavy, snížená schopnost soustředění, nevýkonnost, nespavost, závratě, podrážděnost..). Při klíšťové encefalitidě mohou vzniknout poruchy vědomí, mohou se v čase vyvinout obrny a u velmi těžkých průběhů je postižení mozku a míchy tak závažné, že jsou porušena životně důležitá centra a nemocný může na tuto nemoc i přes intenzivní péči zemřít.
V České republice je klíšťová encefalitida nejčastěji hlášenou infekcí postihující nervový systém. Počet hlášených onemocnění se ročně pohybuje ve stovkách, obvykle mezi 500 - 700 případy. Toto závažné onemocnění se nevyskytuje jen na území České republiky, ale zasahuje i okolní státy ve střední Evropě, část skandinávských a pobaltských zemí. Klíšťová encefalitida je nákaza s přírodní ohniskovostí. Vyskytuje se zejména lesích a v oblastech podél vodních toků a vodních ploch. Nejvyšší nemocnost je v ohniscích Jihočeského regionu, zejména v okrese České Budějovice a Český Krumlov. Dalšími postiženými oblastmi jsou lokality severočeského Polabí a oblast Prahy.
Jedinou účinnou ochranou proti tomuto onemocnění je očkování. Nejvhodnější dobou pro očkování jsou přitom chladné měsíce roku. Základní klasické i rychlé očkovací schéma se skládá ze tří dávek. První dávka se aplikuje co nejdříve (platí pro chladné i teplé období roku), druhá dávka následuje 1 - 3 měsíce po 1. dávce (v chladném období roku) nebo 14 dní po 1. dávce (v teplém období roku) a třetí dávka 9 - 12 měsíců po 2. dávce (v chladném i teplém období roku). Očkování by se mělo obnovovat každé tři roky jednou dávkou. Některé zdravotní pojišťovny poskytují příspěvky na očkování proti klíšťové encefalitidě v rámci nadstandardních programů.
Reklama