Otcem strečinku je B. Anderson, který jej začal propagovat jako ochranu před poraněním hybného systému. Využití je však široké. Ve sportu je znám jako součást rozcvičení, zvýšení kloubní pohyblivosti. Po důkladném zahřátí svalů (např. během) je třeba svaly protáhnout - odtud anglicky stretching čili natažení, natahování - aby nedocházelo ke zranění, přetržení svalových vláken. Železo také musíme nejprve zahřát, pak ho můžeme natahovat a nakonec tvarovat podle svých představ.
Strečink umožňuje při trpělivém a dlouhodobém provádění protáhnout zkrácené svalstvo. Negativní účinky žádné nemá, pokud cvičíme správně a nevykonáváme jej do krajních poloh. Klasický strečink má být uvolněné udržování NEBOLESTIVÉHO napětí se soustředěním na protahovaný sval, které má 2 fáze:
1. Po dobu 20 – 30 sekund výdrž v zaujmuté poloze s mírným pocitem tahu
2. Po povolení rozvíjíme napětí, protáhneme se o něco více opět 20 - 30 sekund
Pozor na drastické napínání, při kterém dochází k obranné reakci svalu, který se stahuje a zkracuje (napínací reflex).

ZÁSADY:
- dostatečné oblečení - strečink provádíme v teplém a klidném prostředí
- pomalé a rovnoměrné natahování (žádné škuby, které způsobují napínací reflex)
- zvolit vhodnou polohu, aby protahovaný sval byl dobře relaxován (uvolněn) a nemusel být v aktivitě při udržování zvolené polohy. Proto je třeba v předklonu lépe dát ruce na lavičku při protažení zadní strany stehen nebo ještě lépe si sednout
- vycházet z nejnižších stabilizovaných poloh a volit nejjednodušší cviky, které nenutí k fyzické aktivitě, ale umožňují soustředění na provedení cviku, zaměřit se na jeden sval, popřípadě skupinu. Nevhodný je kulatý předklon, který protahuje zádové svalstvo a svaly končetin - nelze se soustředit na obě skupiny svalů
- ve fázi dosažení krajní polohy klást důraz na výdrž k odstranění napínacího reflexu a umožnit svalu, aby se zadaptoval na protažení
- fázi protažení udržovat pod stálou vědomou kontrolou
- protažení nesmí provokovat bolest, pohyb vedeme do pocitu tahu ve svalu

ZAŘAZENÍ STREČINKU:
1. jako součást rozcvičky po úvodním zahřátí, protahovat by se mělo celé tělo s důrazem na ty svalové skupiny, které budou zatěžovány nejvíce
2. během cvičení - nejčastěji se aplikuje na procvičovaný sval, aby byl sval stále připraven k formování, aby neztuhnul 3. po cvičení - má být delší než při rozcvičení, odstraňuje napětí kolem svalů (hlavně kolem páteře), regeneruje a druhý den můžeme v klidu cvičit zas, rozhodně nevynechat
4. mimo cvičení - v případě zkrácených svalů, je doporučeno se věnovat strečinku jedenkrát denně alespoň 15 minut, strečink uleví v případě chronických bolestí hlavy, při bolestech za krkem stačí přerušit práci na 2 minuty a protáhnout se.
Reklama