Vlasy jsou každodenně vystaveny působení vlivů zevního prostředí. Jsou to jak vlivy přirozené (nedostatečná či nadměrná vlhkost prostředí, znečištění okolního prostředí, vlivy ultrafialového záření a nepříznivé teplotní či povětrnostní podmínky), tak také vlivy, jež můžeme nazývat umělé (aplikace chemických látek, umělé vysoušení či přesoušení, neodborné úpravy nebo příliš agresivní česání). Všechny tyto faktory se podílejí na změnách kvality i hustoty vlasů, které jsou často velmi zřetelné.
Z umělých vlivů je třeba vzpomenout užívání některých chemických látek (barvení, trvalá ondulace). V současné době jsme v této oblasti docílili značného pokroku, protože moderní přípravky profesionální kosmetiky jsou mnohem bezpečnější než před lety. Ovšem je třeba vzít v potaz i odborné a správné provedení. Působením chemických látek v nadměrné koncentraci dochází k porušení povrchové struktury vlasu, rozvolnění a někdy i rozpuštění vlasových obalů a k výpadu či ulomení vlasu (v důsledku mechanického poškození). Také může být poškozena i vlasová pokožka. Většinou se jedná o zarudnutí a tvorbu až drobných puchýřů či bolestivost. Toto poškození je charakteristické pro některé neodborně provedené trvalé ondulace nebo barvení. Je možné i poškození vznikající alergickou reakcí na určité látky např. paraaminosloučeniny, síru či resorcin. Tyto látky byly dříve často obsažené v některých přípravcích vlasové kosmetiky. Nejlepší prevencí je provedení testu před vlastním zákrokem při použití určité látky.
Mechanické poškození vlasu může být ovšem způsobeno i nešetrným česáním – prosté vytržení vlasů, jež nelze snadno rozčesat. Je proto důležité užívat vhodný hřeben či kartáč a u „nezvladatelných vlasů“ i speciální přípravky umožňující snazší rozčesávání. Také ultrafialové záření má vliv jak na povrchové struktury vlasů, tak na vlasovou pokožku (především u vlasů řidších a jemnějších). Dochází k jemnému narušení povrchových obalů jež v důsledku nejsou hladké, ale hrubé. Výsledkem je pak matný, obtížně česatelný vlas.
Společně s ultrafialovým zářením na vlas velmi často působí i nepříznivé povětrnostní vlivy, zvýšená suchost okolního prostředí a s ním spojená nadměrná ztráta vody z vlasových struktur. Vzniká tak dehydratace vlasů. Tento pojem je často spojován pouze s problémy kůže. Obsah vody je však nadmíru důležitý také u vlasů a velmi často se na tento důležitý fakt zapomíná. Zdravé vlasy obsahují 10 –16% vody a udržet správný obsah vody ve vlasech je pro zdravý vlas maximálně závažné. Voda se nachází v celé délce vlasů. Nejvíce je jí v oblasti vlasových cibulek a s délkou vlasu pak obsah vody klesá. Hydratace se podílí na udržení struktury vlasu, ochraně před škodlivými vlivy, zajišťuje pružnost, pevnost a další vlastnosti vlasu. Správně hydratované vlasy jsou lesklé, jemné, nadýchané a netřepí se.
Na udržení vody ve vlasu se především podílejí některé aminokyseliny, které na sebe váží vodu a tím ji drží na správném místě. Látky, jež pomáhají udržet vodu ve vlasu jsou například aminokyselina arginin. Dále se využívá glycerin nebo panthenol. Tyto látky jsou koncentrovány v kvalitních šampónech a kondicionérech. Jestliže vlas ztrácí vodu je matný, jeho povrch není hladký, často se třepí až láme. Pro udržení vody ve vlasu je nutná správná zevní i vnitřní péče. Kvalitní vlasové přípravky a správný pitný režim jsou základem pro krásné vlasy. A co vlasům škodí? Naopak nekvalitní vlasové přípravky, suchý vzduch, horké fénování, kouření a v neposlední řadě znečištění ovzduší – smog.
Jako ve všech odvětvích i zde existují mýty a pověry. Mezi nejčastější platí doplňování vody v dešti a ve sprše či vaně. Voda se však takto dostává pouze na povrch vlasu a nikoliv do vnitřní struktury, i když je tím alespoň sníženo odpařování – tedy ztráta vody.
V podstatě můžeme říci, že výsledkem téměř všech druhů mechanického poškození je vlas matný, bez lesku, obtížně česatelný s roztřepenými konci. Jsou porušeny povrchové obaly a v jejich buňkách dochází k narušení membrán. Výsledkem je zvýšená ztráta vody – tedy již zmiňovaná dehydratace vlasu. V nejhorších případech dochází k porušení regeneračních center a zvýšenému výpadu vlasů.
Vlivům zevního prostředí se v současné době můžeme jen velmi obtížně vyhnout. Proto je nutná péče, která zaručuje optimální obsah vody ve všech strukturách vlasů, ochranu proti zevním vlivům a maximálně podporuje regeneraci vlasů. Prvním krokem ke zdravým vlasům by tedy měla být kvalitní vlasová kosmetika.

Zdroj: Vlasový rádce, odborná spolupráce MUDr. Karolína Kykalová, Ústav estetické medicíny a Libuše Krištofová, Šarm, družstvo kadeřníků
Reklama