Prázdniny sice končí, ale spousta lidí má svoji „mořskou“ dovolenou ještě před sebou. Právě v létě a v krajích, kde slunce pálí jako divoké, se můžeme nejspíše setkat se vznikem nepříjemné kožní reakce na slunění. Může jít pouze o nepřiměřeně intenzivní opálení, ale také o typickou kopřivku, ekzém, v některých případech vznikne až těžká puchýřnatá dermatitida. Ačkoliv většinou popsané projevy postihují kůži vystavenou slunečnímu záření, těžké reakce mohou postihnout i zakryté části těla. Na internetových stránkách www.alergie.cz jsme pro vás našli článek kožní lékařky MUDr. Karin Malíčkové o tom, jaké druhy kožní reakce na slunění vás mohou potkat a o tom, jak se jim bránit a jak je léčit.

1. Primární světelná kopřivka - svědění a zarudnutí kůže, případně výsev kopřivkových pupenů vzniká ihned nebo několik minut po vystavení kůže slunečním paprskům. Ve stínu příznaky rychle mizejí. Příčina této kopřivky není známa. Uvažuje se o tom, že postižení lidé mají v horních vrstvách kůže látky zvané chromofory, které se pod vlivem UVA nebo UVB záření mění na fotoalergeny a spouštějí prostřednictvím IgE protilátek anafylaktický typ přecitlivělosti.
2. Benigní letní polymorfní světelné erupce. Postihují především mladé ženy kolem 20. - 30. roku v zemích, kde se střídají čtyři roční období, tj. v našich zeměpisných šířkách. Kožní příznaky (svědění, kopřivka, puchýřky) vznikají 24 - 96 hodin po oslunění. Toto onemocnění je představitelem tzv. oddáleného typu přecitlivělosti. K senzibilizaci dochází na jaře s prvním sluníčkem. Postižena bývá pouze osluněná kůže, ale obvykle je vynechán obličej. Kůže se postupně přizpůsobí vlivu slunečního záření a intenzita kožních projevů časem slábne.
3. Fotosenzibilizace, tj. alergická nebo toxická reakce na kůži po celkové nebo místní aplikaci některých léků a jiných látek. Tzv. fotokontaktní ekzém můžou vyvolat přípravky obsahující dehet, halogenované salicylamidy, parfémy, barviva, některé přípravky používané jako sluneční filtry, bergamotový nebo santalový olej a celá řada dalších látek, které se často vyskytují v mýdlech, krémech a jiných kosmetických přípravcích. Podobné příznaky mohou vzniknout i po požití některých léků, např. tetracyklinů, sulfonamidů, chininu, některých antirevmatik, antidiabetik, ale například i umělých sladidel (sacharin, cyklamát). Tyto (a další) látky se v kůži pod vlivem slunečního záření mění - aktivují a získávají schopnost navodit alergické nebo toxické postižení kůže.
4. Přecitlivělost na oslunění (fotosenzitivita, symptomatická světelná kopřivka) bývá příznakem jiných základních onemocnění. Především u mladých žen se nesmíme spokojit s diagnózou polymorfních světelných erupcí a musíme vyloučit možné systémové autoimunitní onemocnění typu systémového lupus erythematodes (SLE). U malých dětí by se mělo pomyslet na erytropoetickou protoporfyrii, což je vzácné dědičné onemocnění, které se kromě citlivosti kůže na oslunění projevuje postižením jater. U dospělých (zejména mužů, často alkoholiků) vzniká závažné postižení kůže po oslunění při onemocnění spojeném s postižením jater, nervů a očí, která se nazývá porfyria cutanea tarda.

Pokud vás někdy postihly podobné obtíže, zejména při opakovaném výskytu kožních reakcí po oslunění a při intenzivních příznacích neváhejte s návštěvou svého lékaře. Ten kromě pečlivé anamnézy a fyzikálního vyšetření může provést laboratorní testy (odběry krve, moči, stolice…), které pomohou potvrdit nebo vyloučit výše jmenované chorobné stavy. K ověření diagnózy se dále používají fototesty, případně kožní biopsie.

Jak se vzniku kožních reakcí po slunění bránit? Vyhýbat se přímému slunění (nejenom v "kritické" denní době mezi 10. a 15. hodinou), nosit vhodný oděv a pokrývku hlavy. Používat krémy s vysokým ochranným faktorem (30 – 65), tzv. sunblock. Vyloučit všechny přípravky s fotosenzibilizujícím účinkem a nahradit je jinými.

Jak je možné tyto reakce léčit? Ve vážnějších případech se poraďte s lékařem, který rozhodne o vhodné léčbě. Například je vhodná celková léčba antialergickými léky ze skupiny antihistaminik: cetirizin (Zodac, Zyrtec), loratadin (Claritine), terfenadin (Lotanax). U silně svědících projevů se doporučuje antidepresivum Amitriptylin, u těžkých forem někdy antimalarika a jiné léky s imunosupresivním účinkem. Na postiženou kůži lze s úspěchem lokálně aplikovat masti nebo krémy se steroidy.
Dermatologové se někdy pokoušejí o zvyšování tolerance vůči světelnému záření pomocí fototerapie.

Více informací na téma alergie najdete na internetových stránkách www.alergici.cz.
Reklama