Myslíte si, že práce v kanceláři je všeobecně velmi bezpečná a že se vám nemůže nic stát? Jestli se v práci nudíte nebo pociťujete minimum zodpovědnosti za její výsledky, pak se mějte raději na pozoru. Podle červnového vydání amerického odborného časopisu Psychosomatic medicine jsou lidé pracující dlouhodobě v nudném a rutinním zaměstnání ohroženi dokonce na životě!
Výzkum provedený na univerzitě v Texasu přinesl překvapivé výsledky. Pracovníci, kterým nešlapali na paty jejich nadřízení a kteří se nemuseli ve své práci rozhodovat a důležitých krocích, měli o téměř 50% větší „úmrtnost“ než lidé ze stejného 25tisícového vzorku, kteří pracovali pod tlakem a měli velkou zodpovědnost. Data pro výzkum byla shromažďována od roku 1968. Výzkumníci se domnívají, že důvodem k tomuto jevu může být jakási společenská otupělost zmíněných nevytížených pracovníků a také příklon k nezdravým návykům, které pak způsobují vyšší četnost úmrtí v tomto vzorku. Ve společnosti, která práci a její výsledky tradičně posazuje vysoko na svůj žebříček hodnot, má podle nich pro každého z nás také význam to, jak je naše práce přijímána okolím a jak je důležitá.
Vidíte, a to se vždycky říkalo, jak nás stres a zodpovědnost ničí…
Reklama